FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

DHR Örebroavdelning vill att de rättigheter som finns beskrivna i  FN:s Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i så stor utsträckning som möjligt ska tillgodoses för medborgare med rörelsenedsättning i Örebro Kommun. Regering och riksdag har ratificerat konventionen och i många frågor vilar ett stort ansvar både på kommunen och det lokala näringslivet att leva upp till det som lagar och statliga regelverk  föreskriver.

 

 

 

 

 

 

 

Några exempel på vad  DHR Örebroavdelning vill åstadkomma lokalt:

  • tillgängligare kollektivtrafik
  • utbyggnad av flextrafiken
  • bättre färdtjänst där förarna har en relevant utbildning
  • samma avgift för samma resa i linjetrafik, flextrafik och färdtjänst
  • resegaranti för färdtjänstresor  av samma typ som gäller för bussresor
  • bättre separering av cyklister och gångtrafikanter i centrala Örebro
  • förbättringar av tillgängligheten hos publika arenor för kultur och idrott
  • bättre kommunal tillsyn när det gäller ej åtgärdade “Enkelt avhjälpta hinder” hos privata fastighetsägare
  • krav på intyg från en certifierad tillgänglighetsexpert vid bygglov för fastigheter med publika lokaler

Text: Admin