VALKRETS 1 (5 ombud)

 1. Viola Casselbrant, 60 år, anhörig
  Viktigaste RP-område: Personlig assistans
  Övrigt: Mångårigt engagemang som distriktsordförande, sekreterare och kassör.


 2. Erland Dahlin, 75 år, nedsatt rörelseförmåga
  Förtroendeuppdrag: Kassör i avd. och distrikt
  Viktigaste RP-område: Tillgänglighet bland annat
  Övrigt: Nyss flyttat till Skellefteå. Tidigare avdelningsordförande i RTP Västerbotten. Blev för 15 år sedan påkörd av en drogad förare i stulen bil. Har ett barnbarn med stor nedsatt rörelseförmåga.


 3. Christina Jaako, 79 år, nedsatt rörelseförmåga
  Förtroendeuppdrag: Kassör i styrgruppen för Dalarnas läns distrikt, kassör i Säteravd.
  Viktigaste RP-område: Universell utformning och Agenda 2030, tillgänglighet.
  Övrigt: Änka, 4 barn, 6 barnbarn, 1 barnbarnsbarn. Arbetar så mycket jag orkar med DHR och rättighetspolitik. Försöker hinna ta en tur på min elmoped, då vädret tillåter.


 4. Jan Lindberg,60 år, nedsatt rörelseförmåga
  Förtroendeuppdrag: Styrelseledamot i DHR Umeå. Ledamot DHR Västerbotten distrikt.
  Viktigaste RP-område: Arbete för alla
  Övrigt: Kassör för Distriktsungdomsstyrelsen DHR UNG Västerbotten (DUS) 1984–1985. Ordförande 1985–1987 för DHR Umeå. Vice ordförande för Umeå Handikappidrottsförening (UHIF)1985. Kassör 1986 i samma förening.


 5. Åsa Lindqvist, 52 år, nedsatt rörelseförmåga
  Förtroendeuppdrag
  : Vice ordförande DHR Boden avd.
  Viktigaste RP-område: Tillgänglighet generellt
  Övrigt: Har suttit i förbundsstyrelsen under 8 år (t o m 2017)


 6. Carina Moen, 59 år, nedsatt rörelseförmåga
  Förtroendeuppdrag: Sekreterare i avdelning. Kassör i distrikt. Representant i kommunens och i regionens tillgänglighetsråd.
  Viktigaste RP-område: Tillgänglighet, bilstödet, rehabilitering och träningsmöjligheter.
  Övrigt: Jag bor i en glesbygd som under delar av året är ett stort turistmål vilket är ganska speciellt vad gäller bl a tillgänglighet. Fick min rörelsenedsättning mitt i livet och på så sätt upplevt ”båda sidor”; en bagatell tidigare kan nu vara ett stort hinder. Vi måste engagera oss för att inte våra frågor ska glömmas bort. Medlemstappet är ett problem hos oss också.


 7. Viggo Pedersen, 53 år, nedsatt rörelseförmåga
  Förtroendeuppdrag: Intresserad!
  Viktigaste RP-område: Personlig assistans.
  Övrigt: Varit ordförande i bostadsförening i Skellefteå flera perioder när jag var frisk. Intresserad av få till förbättringar för oss alla.


 8. Sam-Olof Samin, 68 år, nedsatt rörelseförmåga
  Förtroendeuppdrag: Ledamot i DHR Bodens styrelse (tidigare ordförande)
  Viktigaste RP-område: Tillgänglighet och jämlikhet
  Övrigt: Jobbat som major i försvaret. Min funktionsnedsättning satte stopp för vidare arbete inom försvaret. Ser fortsatt fram emot att få vara med och verka för ett samhälle som är jämlikt för alla på alla områden och nivåer i samhället.


VALKRETS 2 (5 ombud)

 1. Leif Bäckström, 54 år
  Förtroendeuppdrag: Vice distriktsordförande.
  Viktigaste RP-område:
  Gratis färdtjänst.
  Övrigt:
  Har varit vice ordförande i många år. Tar gärna ordföranderollen när det blir dags.

 1. Peter Eriksson, 54 år, nedsatt rörelseförmåga
  Förtroendeuppdrag:
  Sekreterare i avdelningen, ordförande i avdelningens idrottssektion, ledamot i Västernorrlands distrikt.
  Viktigaste RP-område:
  LSS, tillgänglighet och arbetsmarknad
  Övrigt: Rullstolsburen sedan 1982 och har en 75 % anställning som IT-koordinator. Bor i egen villa. Intressen: sport, träning, matlagning, huset, bilar, musik, film, böcker, vänner, etc. Spelar trummor och sjunger i två coverband.


 2. Leif Hedström, 67 år, annan funktionsnedsättning
  Förtroendeuppdrag:
  Kassör i DHR Sydvästra Upplandsavdelningen och i DHR Uppsala länsdistrikt.
  Viktigaste RP-område:
  Rätt utformade/tillgängliga arbetsplatser för personer med funktionsnedsättning.
  Övrigt: Är även revisor i Funktionsrätt och 5 andra funktionshinderföreningar. Sitter i Sommarkommittén för vår gård för funktionshindrade.


 3. Monica Klaussén, 61 år, anhörig
  Förtroendeuppdrag:
  Revisor och suppl. i distriktet Gävleborgs län.
  Viktigaste RP-område:
  Tillgänglighet och användbarhet
  Övrigt:
  Specialpedagog på Lugnetgymnasiet i Falun med barn i behov av särskilt stöd. Jag tycker det är självklart att barn ska få stöd även utan diagnoser. Har 4 vuxna barn och 3 barnbarn och vi vistas gärna i naturen. Är aktiv politiskt, sitter i BUN, kyrkoråd, kyrkofullmäktige i Hofors.


 4. Johann Kühberger, 74 år, anhörig
  Förtroendeuppdrag:
  Ordförande i Distrikt Västmanland, ordförande i DHR Fagersta.
  Viktigasste RP-område:
  Att våra medlemmar kan nyttja att åka tåg/buss.
  Övrigt: Har varit medlem i DHR många år och har intresse att hjälpa våra medlemmar.


 5. Marica Lindmark Henriksson, 49 år

 6. Lars-Göran Olsson, 74 år, annan funktionsnedsättning
  Förtroendeuppdrag:
  Ordförande i läns- och lokalavdelningen, ledamot i Sommarkommittén, styrelsesuppleant i Funktionsrätt Enköping.
  Viktigaste RP-område
  : Tillgänglighet, arbetsmarknaden för funktionshindrade


 7. Nina Stattin, 38 år, nedsatt rörelseförmåga
  Förtroendeuppdrag:
  Styrelseledamot i avdelning och distrikt. Medverkande i Framtidsgruppen.
  Viktigaste RP-område:
  Personlig Assistans och LSS, tillgänglighet.
  Övrigt:
  Har funktionsnedsättning sedan 1-års ålder och brinner för att strida för allas rättigheter och värde i samhället.


 8. Åsa Strahlemo, 50 år, nedsatt rörelseförmåga
  Förtroendeuppdrag:
  Inte längre (tidigare ledamot i förbundsstyrelsen).
  Viktigaste RP-område:
  Att arbeta för att få FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning till svensk lag.


   

VALKRETS 3 (6 ombud)

 1. Rafiq Amiree, 57 år, nedsatt rörelseförmåga
  Viktigaste RP-område:
  Färdtjänst, tillgänglighet.
  Övrigt:
  Bor i Skarpnäck med fru och tre barn. Jobbat i 33 år som tolk och översättare i Stockholm. Kom till Sverige 1980 från Bangladesh, och gått i Skärholmens gymnasium.


 2. Anders Berglund, 65 år, nedsatt rörelseförmåga
  Förtroendeuppdrag:
  Ordförande Nynäshamn-Haninge avd, valberedningen Stockholm län distriktet, revisor Täby avdelningen och Stockholm avdelningen
  Viktigaste RP-område:
  Funktionsnedsattas delaktighet i samhället, att få vår vardag att fungera
  Övrigt:
  Att DHR blir vad det en gång i tiden – en stark kollektiv förening. Få ett slut på interna strider och istället ta oss an viktiga frågor, nyttja vår kraft kollektivt.


 3. Yvonne Björkman, 58 år, nedsatt rörelseförmåga
  Förtroendeuppdrag:
  Ledamot i DHR Stockholms läns distrikt, representerar i samråd med Region Stockholm. Ordförande DHR Sundbyberg, sitter i Funktionsrättsrådet som ledamot i Sundbyberg.
  Viktigaste RP-område:
  Mänskliga rättigheter, såsom den fysiska tillgängligheten, personlig assistans/personlig service, hälsa, ekonomi och arbete. Samt att konventionen för mänskliga rättigheter blir en lag.
  Övrigt:
  Arbetar i mitt arbetsliv med råd och stöd till personer med funktionsnedsättning.


 4. Patrick Englund, 42 år, nedsatt rörelseförmåga
  Förtroendeuppdrag:
  Resursgruppen för färdtjänsten FUT utbyggnaden av nya tunnelbanan.
  Viktigaste RP-område:
  Assistansfrågor, LSS


 5. David Hansson, 42 år, nedsatt rörelseförmåga
  Förtroendeuppdrag:
  Ledamot i avdelningsstyrelsen
  Viktigaste RP-område:
  Allas rätt till ett självbestämt liv med rätt stöd och tillgänglighet.
  Övrigt:
  Jag brinner för personlig service i dess vida mening, allas rätt till ett självbestämt liv, oavsett insats, var insats har ett syfte. För mig är personen bakom den viktiga! Annat viktigt för mig är ett sammanhållet DHR med sikte på att utveckla bra och effektiva former för enkelt medlemsdeltagande.


 6. Olle Johansson, 82 år, nedsatt rörelseförmåga
  Förtroendeuppdrag:
  Styrelse i Huddingeavdelning, Ledamot Sthlms läns distrikt.
  Viktigaste RP-område:
  Tillgänglighet ur alla aspekter- “Från början inte sedan”.
  Övrigt:
  Fd ordf i såväl avdelning som distrikt. Hälso-&sjukvårdsfrågor. Omvärldsbevakning.


 7. Beatrice Kolijn, 65 år, annan funktionsnedsättning
  Förtroendeuppdrag: Ledamot Söder om söder.
  Viktigaste RP-område: Arbete och bostäder till alla. Tillgänglighet.


 8. Ingela Larsson, 50 år, nedsatt rörelseförmåga
  Förtroendeuppdrag:
  Inga just nu. Har suttit med i styrelsen för Botkyrka-Salemavdelningen, distriktsstyrelsen och styrelsen för Unga Rörelsehindrade Stockholm (dåvarande DHR Ung Stockholm).
  Viktigaste RP-område: Allas lika värde och rättigheter
  Övrigt: Arbetar på DHR Stockholms läns kansli. Områden som engagerar mig mest är mänskliga rättigheter, tillgänglighet, familjeliv och barns rättigheter. Jag bor med min man och son som blir 15 år i år.

 9. Sari Nykvist, 46 år, nedsatt rörelseförmåga
  Viktigaste RP-område: Jämlik hälsa och mänskliga rättigheter
  Övrigt: Jag väljer att vara medlem i DHR för DHR har ett så tydligt fokus på mänskliga rättigheter och rättighetspolitik. Jag är en innovativ person som med min initiativrikedom får saker att hända.


 10. Anna Palmborg, 45 år, nedsatt rörelseförmåga
  Förtroendeuppdrag:
  Ledamot i Stockholmsdistriktets styrelse
  Viktigaste RP-område:
  Tillgänglighet, arbetsmarknad och personlig assistans 
  Övrigt:
  Är en samhällsengagerad socionom


 11. Liza Syeda, 40 år

 12. Anna Westerberg, 48 år, nedsatt rörelseförmåga
  Förtroendeuppdrag:
  Ledamot DHR Stockholms län, representant i Locums och Läkemedelskommitténs samverkansråd i Stockholms Län.
  Viktigaste RP-område:
  Personlig Assistans, tillgänglighet samt bemötande
  Övrigt:
  Bemötandet av personer med olika funktionsnedsättning är ett viktigt område eftersom det är det som utestänger många från samhället. Har en barnskötarutbildning och en gedigen utbildning som Tillgänglighetskonsult, men det är jättesvårt att få jobb. Min dröm är att jobba inom skolans värld för att kunna lyfta dessa frågor på gräsrotsnivå.


   

VALKRETS 4 (5 ombud)

 1. Waed Ellahib, 40 år, nedsatt rörelseförmåga
  Viktigaste RP-område: Tillgänglighet, jämlikhet, bilstöd, jobb, fixartjänst, pension, hemtjänst, skattefri pension, assistansersättning och stöd till föräldrar med funktionsnedsättning.
  Övrigt: Jag vill ha ett bättre samhälle med mer rättigheter och mindre diskriminering. Är rörelsehindrad förälder och tycker att mycket behöver förbättras. Man ska stödja oss i vårt föräldraskap. Som funktionshindrad är det viktigt att ha ett så normalt liv som möjligt. Är trött på särbehandling och vill ha förbättring.


 2. Christer Johansson, 75 år, anhörig
  Förtroendeuppdrag:
  Ordförande DHR Örebroavdelningen
  Viktigaste RP-område: Bättre tillgänglighet i samhället generellt. Ekonomiskt stöd till personer med funktionsnedsättningar utan egen försörjningsförmåga. Stopp för abonnemangsavgifter på hjälpmedel. Fungerande färdtjänst med ett betal- och avgiftssystem som överensstämmer med det som gäller inom den ordinarie kollektivtrafiken.
  Övrigt: Har arbetat med funktionshinderfrågor under yrkeslivet både på nationell och regional nivå. Varit engagerad i funktionshinderrörelsen i snart 40 år.


 3. Sven-Gustaf Nilsson, 76, annan funktionsnedsättning
  Förtroendeuppdrag
  : Ordf. DHR Säffle, ordf. DHR Årjäng, ordf. DHR Värmlands distrikt
  Viktigaste RP-fråga: Tillgänglighet sett ur ett bredare perspektiv.
  Övrigt: Jag är gift, har haft 2 barn, vår äldsta dotter gick bort för 2 år sedan. Barnbarn och barnbarns barn. Min hustru har annat funktionshinder. Tidigare ordf. för Värmlands distrikt och för IF Blixten (handikappidrott). Suttit i styrelsen för Värmlands Handikappidrottsförbund.


 4. Thomas Pettersson, 65 år, nedsatt rörelseförmåga
  Förtroendeuppdrag
  : Är anställd på DHR sen år 2001
  Viktigaste RP-område: Tillgänglighetsfrågor
  Övrigt: Brinner för DHR samt är väldigt idrottsintresserad och att vi rörelsehindrade ska ha det bra. Måste få människor som har inflytande att inse att det de gör för rörelsehindrade är bra för alla.


 5. Ritva Korva Turesson, 58 år, nedsatt rörelseförmåga
  Förtroendeuppdrag
  : Kommittén för direktval, ledamot i distriktsstyrelsen Örebro, ordförande i Degerfors DHR.
  Viktigaste RP-område: Fattigdom bland funktionsnedsatta, framtidens medlemmar, bättre kommunikation mellan förbund och avdelning.
  Övrigt: Brinner för funktionshinderfrågor och att påverka politikerna i kommunen där jag bor. Tycker om att prata med folk om både våra egna frågor inom DHR samt vardagliga samtalsämnen, är social och en bra lyssnare.


 6. Wenche Willumsen, 70 år, nedsatt rörelseförmåga
  Förtroendeuppdrag
  : Ordförande i DHR Eskilstunaavdelningen
  Viktigaste RP-område: Arbete och försörjning, assistansfrågan, skattefinansierad gemensam välfärd.
  Övrigt: När jag nu passerar ännu ett decennium i ålder och kan se tillbaka på ett liv levt med funktionsnedsättning och stort behov av samhällets olika insatser anser jag att vi i än större utsträckning bör lyfta hur oerhört viktig den generella välfärdspolitiken är. Har en drygt 20-årig historia som anställd på DHRs förbundskansli.


VALKRETS 5 (4 ombud)

 1. Håkan Högberg, 59 år, nedsatt rörelseförmåga
  Förtroendeuppdrag
  : Sammankallande studiekommittén GBG, ledamot Styrelsen DHR VGR.
  Viktigaste RP-område: Ekonomisk diskriminering av människor med funktionsnedsättning. Stärka inflytandet och rätten till hemtjänst och personlig assistans.
  Övrigt: Jag tror att vi med olika funktionshinder måste vara med där besluten tas som påverkar vår vardag. Minst var 10:e byråkrat och politiker borde ha en funktionsnedsättning.


 2. Robert Kindberg, 48 år, nedsatt rörelseförmåga
  Förtroendeuppdrag
  : Ordförande i DHR Göteborgsavdelningen.
  Viktigaste RP-område: Ekonomisk tillgänglighet.
  Övrigt: Tidigare arbetat som ombudsman på DHRG, med huvudinriktning på fysisk tillgänglighet och färdtjänst samt kollektivtrafik (20 år).


 3. Ann Simson, 59 år

 4. Astrid Steen, 25 år, nedsatt rörelseförmåga
  Viktigaste RP-område: Försvara våra rättigheter som ifrågasätts och hotas med försämringar med argumentet att det kostar för mycket.
  Övrigt: Är sedan 2012 ordförande i styrelsen i Unga Rörelsehindrade GBG och väl insatt i våra frågor. Vill att DHR ska fortsätta ligga ideologiskt i framkant och vara en stark röst utåt. Jag ser fram emot att representera på DHRs förbundsmöte.


VALKRETS 6 (4 ombud)

 1. Max Forsström, 46 år, nedsatt rörelseförmåga
  Förtroendeuppdrag
  : Sekreterare i DHR Vänersborg
  Viktigaste RP-område: Arbetsmarknadspolitik
  Övrigt: Varit aktiv i DHR Vänersborg i ca 5 år. Politiskt intresserad.


 2. Krister Frank, 46 år, nedsatt rörelseförmåga
  Viktigaste RP-område: Arbetsmarknad, familjeliv.
  Övrigt: Aktiv i DHR Göteborg .


 3. Mikael Häregård, 48 år, nedsatt rörelseförmåga
  Viktigaste RP-område: Lika rätt till valfrihet och delaktighet i samhället och lika tillgång till arbete och lika rätt till trygghet och värdig levnadsstandard.
  Övrigt: Använder manuell rullstol, har två barn (pojke född -02 o en flicka född -10). Båda har ärvt min sjukdom hereditär spastisk parapareses o använder rullstol båda två. Vi bor Vara kommun, barnen går i skola o jag jobbar 75 % på ett industriföretag.


 4. Marita Johansson, 74 år, annan funktionsnedsättning
  Förtroendeuppdrag
  : Vice ordförande i DHR Falköping.
  Viktigaste RP-område: Tillgänglighet.
  Övrigt: Tidigare ledamot i styrelsen DHR Region Västra Götaland.


 5. Anne-Marie Karlsson, 61 år
  Förtroendeuppdrag: Ordförande DHR Alingsås
  Viktigaste RP-område: Tillgänglighet på offentliga platser


 6. Barbro Karlsson, 74 år, annan funktionsnedsättning
  Förtroendeuppdrag
  : Ordförande i Tidaholmsavdelningen
  Viktigaste RP-område: Tillgänglighet, personlig assistans
  Övrigt: Har jobbat inom DHR sedan 1981 på lokal och distriktsnivå


 7. Tommy Lagher, 69 år, anhörig
  Förtroendeuppdrag
  : Kassör i avdelningen
  Viktigaste RP-område: LSS och tillgänglighet i samhället.
  Övrigt: KRF Vänersborg Ledamot (kommunala funktionshinderrådet) Kommunens granskningsgrupp (tillgänglighet i kommunen och granskningar av ritningar vid byggnation o dyl.) planerar resor och aktiviteter för medlemmar samt bokar dessa, medlemsansvarig och kassör i DHR Vänersborg.


 8. Ing-Marie Lagher Kågerstig, 64 år, nedsatt rörelseförmåga
  Förtroendeuppdrag
  : Vice Ordförande i DHR Vänersborg, Vice Ordförande i DHR Region Västra Götaland.
  Viktigaste RP-område: Personlig Assistans, till- och frångänglighet, aktivare marknadsföring i hela landet.
  Övrigt: Har levt ungefär halva mitt liv som fullt funktionsfrisk och resten som person med rörelsenedsättning. Kämpar i DHR:s namn med funktionshinderfrågorna. Medfödda och förvärvade nedsättningar är två olika världar. Osynliga nedsättningar måste synas mer i DHR. Gillar att utmana mej och medlemmarna.


 9. Carina Mörneby, 66 år, annan funktionsnedsättning
  Förtroendeuppdrag
  : Ordförande i Vänersborgsavdelningen, revisor i Göteborgsavdelningen, revisor i Region Västra Götaland.
  Viktigaste RP-område: Allas rätt till en fungerande tillvaro i samhället, fungerande boende, transporter, skola, arbete och en fungerande fritid.
  Övrigt: Nyligen gått i pension efter 50 år inom offentlig sektor (startade som kokerska och avslutade som registrator). Gillar föreningsliv och tycker att alla skall kunna delta på samma villkor oavsett funktionsnedsättning, etnisk läggning, tro eller kön.


 10. Karin Söljemo, 50 år, nedsatt rörelseförmåga
  Förtroendeuppdrag
  : Ledamot i avdelningsstyrelsen.
  Viktigaste RP-område: Tillgänglighet i samhället. Förbättra ang. bilstöd o hjälpmedel därtill. Personer med få assistanstimmar ska kunna välja var de vi vill ha sin hjälp.
  Övrigt: Stort intresse vad mat kan göra med hälsan. Tycker om djur o natur, utflykter/resor och sociala sammanhang.


VALKRETS 7 (5 ombud)

 1. Svante Erlandsson, 61 år, nedsatt rörelseförmåga
  Förtroendeuppdrag:
  Ordförande för DHR Kalmar, fd ordförande för DHRS Motorklubb i Stockholm.
  Viktigaste RP-område:
  Rätten till personlig assistans samt rätten till ett arbete.


 2. Jörgen Hellsten, 48 år, annan funktionsnedsättning
  Förtroendeuppdrag:
  Vice ordförande i avdelningen och tillika sekreterare. Även ombud på de två senaste förbundsmötena.
  Viktigaste RP-område:
  Allas lika värde
  Övrigt:
  Uppväxt med funktionshinder i familjen. Har arbetat inom handikappomsorgen i snart 30 år. Älskar att arbeta med människor för att skapa ett jämställt samhälle där allas lika värde är en självklarhet.


 3. Monica Hugoson, 65 år, nedsatt rörelseförmåga
  Förtroendeuppdrag: Regionordförande DHR Region Kalmar.
  Viktigaste RP-område: Människors lika värde, personlig assistans, tillgänglighet.
  Övrigt: Rullstolsburen i 18 år. Har magisterutbildning i omvårdnad/palliativ vård och jobbar fortfarande. På min fritid tänker jag mycket på DHR och vår region. Hur blir vi fler medlemmar, kampen för en regiontrafik som passar alla och då menar jag alla annars måste färdtjänsten vara kvar och bli bättre. Tillgänglighet i regionen.


 4. Ewy Jonsson, 63 år, nedsatt rörelseförmåga
  Förtroendeuppdrag:
  Kassör i Region Kalmar distriktet, sekreterare i Högsby avdelningen.
  Viktigaste RP-område:
  Tillgänglighetsfrågor
  Övrigt:
  Varit medlem i DHR i ca 30 år. Brinner fortfarande för frågor som rör rörelsehinder och alla människors rätt till ett värdigt liv.


 5. Birgitta Jägnebrant, 75 år, anhörig
  Förtroendeuppdrag: Fd ordförande i Kalmar /Öland, hjälper nuvarande styrelse och deltar på bästa sätt så att föreningen skall leva vidare.
  Viktigaste RP-område: Fler medlemmar som vill aktivt jobba för en fortsatt framtid för DHR.
  Övrigt: Är en aktiv medlem med stort intresse för funktionshinder frågor och även de anhörigas situation. Varit anhörigvårdare till min make i nästan 19 år, så med detta i bakgrunden är DHR viktig för mig.


 6. Terez Lindebring, 48 år, annan funktionsnedsättning
  Förtroendeuppdrag:
  Ordförande DHR Linköping.
  Viktigaste RP-område:
  Stoppa försämringarna för människor med funktionsnedsättning. Att människor får behålla aktivitetsstöd och lönebidrag och att nya ansökningar inte får avslag.
  Övrigt:
  Arbetar som kanslist på DHR Östergötlands kansli sedan år 2015. Har två ungdomar 18 och 21 år gamla. Gillar gruppträning på gym, odla ätbara saker och läsa historiska romaner med lyckliga slut.


 7. Anne-Marie Nilsson, 81 år

 8. Mona Olsson, 62 år, anhörig
  Förtroendeuppdrag
  : Ordförande i DHR Norrköpingsavdelningen, ledamot i DHR Östergötlands distriktsstyrelse.
  Viktigaste RP-område: Måste jag välja något så är det rätt till arbete.
  Övrigt: Varit föreningsmänniska i hela mitt liv och fokuserat på mänskliga rättighetsfrågor. “Ett jämlikt samhälle” är möjligt att uppnå, men inte om vi ligger på sofflocket! Om mig själv var det ja…. Tre barn, fyra barnbarn, två katter, hyresrätt.


 9. Anita Rinman, 77 år, nedsatt rörelseförmåga
  Förtroendeuppdrag:
  Avdelningsordförande
  Viktigaste RP-område:
  Rehabilitering samt hjälpmedel
  Övrigt:
  Har varit medlem i DHR sedan 1991. Arbetat några år som ombudsman för DHR Östergötland under 90-talet. Har varit nämndeman. Är beteendevetare. Är ledamot i Region Östergötlands RRFF “Regionens råd för funktionshinders-frågor”.


 10. Anna-Lena Svensson, 70 år

VALKRETS 8 (6 ombud)

 1. Leif Eskelid, 72 år, annan funktionsnedsättning
  Förtroendeuppdrag:
  Ordf. DHR Region Halland Ledamot Regionens Funktionshinderråd (RFR) och (RFRR) Patientföreträdare inom PNR RCC-syd.
  Viktigaste RP-område:
  Tillgänglighet, Universell utformning, Anpassade hjälpmedel, Tillgänglig och trygg sjukvård, Agenda 2030, Utökad samverkan mellan ideella organisationer.
  Övrigt:
  Gift med Christina sen 50 år, har 3 barn och 6 barnbarn. Är fortfarande engagerad i samhällsfrågor med utveckling av funktionshinderpolitiken.


 2. Gert Månsson, 58 år, nedsatt rörelseförmåga
  Förtroendeuppdrag: Ordförande i DHR Blekinge, samt DHR Ronnebyavdelningen.
  Viktigaste RP-område: Arbete och försörjning, ökad tillgänglighet i samhället. Känns ibland som att det går bakåt.
  Övrigt: Har arbetat inom funktionshinderrörelsen i 30 år, mestadels med arbetsmarknadsfrågor o tillgänglighet. Under 6 år arbetade jag på HANDISAM nuvarande MFD, där jag utbildade i tillgänglighet och bemötande. Har ett stort intresse i förenings arbete/utveckling.


 3. Johannes Persson, 65 år, nedsatt rörelseförmåga
  Förtroendeuppdrag
  : Sitter i Kommunala tillgänglighetsrådets referensgrupp samt dess AU, Kommunala tillgänglighetsrådet, tillgänglighetsgruppen. Har varit anställd i DHR Varberg, samt innehaft styrelseuppdrag.
  Viktigaste RP-område: Tillgänglighet för ALLA
  Övrigt: Har arbetat med tillgänglighetsfrågor och med människor med olika funktionsvariabler sedan 80-talet och anser att vi måste bli starkare med att få allt att bli tillgängligt i Sverige. Har utarbetat en tillgänglighetsönskan vad DHR Varberg vill.


 4. Jonny Persson, 71 år, nedsatt rörelseförmåga
  Förtroendeuppdrag:
  Till och med mars ordf. DHR Halmstad-Hylte-Laholm, till och med april Sekr. DHR Region Halland.
  Viktigaste RP-område:
  Tillgänglighet, allmän och särskild kollektivtrafik och jämlikhet.
  Övrigt:
  Jag lämnar mina styrelseuppdrag i DHR regionen och avdelningen under våren, men kommer fortsätta engagera mig i DHR:s rättighetspolitiska frågor.


 5. Sven-Olof Persson, 76 år, nedsatt rörelseförmåga
  Förtroendeuppdrag: Vice ordförande i Karlskronaavdelningen och DHR Blekinge Distrikt.
  Viktigaste RP-område: Arbetsmarknad, bostadsfrågor, LSS/SOL, diskriminering, assistans, bilstöd.
  Övrigt: Jag har under min tid med mitt handikapp sett hur det sociala skyddsnätet nedmonterats för personer med nedsatt funktion och det vill jag försöka motverka genom att engagera mig för dessa frågor. Tillgänglighetsfrågor intresserar mig, även att försöka värva medlemmar för aktiviteter i DHR.


 6. Ulf Persson, 73 år, nedsatt rörelseförmåga
  Förtroendeuppdrag:
  Kassör Blekinge Distrikt
  Viktigaste RP-område:
  Tillgänglighetsfrågor, jämlikhetsfrågor


 7. Eva Wenngren, 54 år, annan funktionsnedsättning
  Förtroendeuppdrag:
  Styrelseledamot Eksjö förening, styrelseledamot Jönköpings distrikt
  Viktigaste RP-område:
  Rätten till jämlikt liv
  Övrigt:
  Arbetar på Arbetsförmedlingen med personer med funktionsnedsättning och med personer som behöver utreda sin arbetsförmåga.


VALKRETS 9 (7 ombud)

 1. Ethel Andersson, 73 år, nedsatt rörelseförmåga
  Förtroendeuppdrag:
  Ordförande DHR Hässleholmsavdelningen Studieorganisatör DHR Skåne
  Viktigaste RP-område:
  LSS Tillgänglighet Färdtjänsten och kollektiv transport för människor med funktionsnedsättning
  Övrigt:
  Jag har tidigare varit politiskt aktiv i dåvarande Kristianstad läns landsting, med fokus på barn- och ungdomssjukvård. Inom DHR har jag varit aktiv i över 20 år.


 2. Henrik Andersson, 48 år, nedsatt rörelseförmåga
  Förtroendeuppdrag
  : Vice ordförande i Helsingborgs avdelning.
  Viktigaste RP-område: Färdtjänst/sjukresor, hjälpmedel och assistansen viktigast just nu.
  Övrigt: Jobbar heltid på en flyttfirma med fakturering. På min fritid är jag ansvarig för vår idrottssektion. Jag tycker det är kul att driva frågor som berör mig personligen, se ovan.


 3. Elin Bengtsson, 35 år, nedsatt rörelseförmåga
  Förtroendeuppdrag
  : Ledamot i distriktsstyrelsen DHR Skåne läns distrikt.
  Viktigaste RP-område: LSS i allmänhet och personlig assistans i synnerhet. Allas rätt till arbete.
  Övrigt: Har tidigare erfarenhet från att delta på förbundsmöte både inom Unga Rörelsehindrade och DHR.


 4. Hans Emanuelsson, 70 år, anhörig
  Förtroendeuppdrag
  : Sekreterare i avdelningsstyrelsen
  Viktigaste RP-område: Allas rättigheter och lika värde samt vill jag jobba med tillgänglighet för alla.
  Övrigt: Jag är en 70 årig man med stor föreningsvana Jag är idag också engagerad i en NEURO förening där jag är ordförande. Jag är och har alltid varit intresserad av att jobba för människor med nedsatt rörelseförmåga.


 5. Sabina Ethelsdotter, 43 år, anhörig
  Förtroendeuppdrag
  : Kassör i DHR Hässleholmsavdelningen Styrelseledamot i DHR Skåne Förtroendevald
  Viktigaste RP-område: LSS Rörelsefrihet för personer med funktionsnedsättning. Färdtjänst och kollektiv transport för funktionsnedsatta.
  Övrigt: Min mamma hamnade i rullstol när jag var barn, och det har gett mig stor erfarenhet av funktionsnedsättningar. Idag jobbar jag som personlig assistent.


 6. IngBritt Gustafsson, 76 år, annan funktionsnedsättning
  Förtroendeuppdrag
  : Ordförande i DHR i Lund, kassör i DHR Skåne samt kontorsansvarig
  Viktigaste RP-område: Tillgänglighet – Färdtjänst – Rättigheter inom funktionsnedsättning
  Övrigt: Vill att alla funktionsnedsättnings medlemmar ska ha det så bra som det går i vårt samhället. Är en positiv person som vill alla väl.


 7. Laila Jochumsen, 47 år, nedsatt rörelseförmåga
  Viktigaste RP-område: Arbetsmarknaden
  Övrigt: Håller på med skolprojektet i DHR Malmö, arbetar ideellt i avdelningen. Aktiv inom idrotten boccia i DHR Malmö.


 8. Nils Johansson, 77 år, annan funktionsnedsättning
  Förtroendeuppdrag
  : Revisor i DHR Malmö. Revisor i DHR Skåne. Sitter med i SUS.
  Viktigaste RP-område: Tillgänglighet, bilstöd, funktionshinderpolitik, allas rätt i samhället. FN stadgarna som ännu inte uppfyllts.
  Övrigt: Medlem sedan -88 då min fru blev sjuk. Suttit i valberedningen, utflyktskommittén, festarrangör, reseledare samt revisor sedan 1992.


 9. Marianne Klittvall, 80 år, nedsatt rörelseförmåga
  Förtroendeuppdrag
  : Styrelseledamot i avdelningen
  Viktigaste RP-område: Tillgänglighet utifrån ett samhällsperspektiv som omfattar såväl officiella som “privata” miljöer. Öka unga människors engagemang. Inventering-åtgärder- återkoppling
  Övrigt: Arbetat  drygt 30 år som lärare och skolledare för barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning. Tjugo års politisk verksamhet i kommun och landsting. Samhällsintresserad och aktiv, har också en fot kvar i arbetslivet. Brinner för frågor om ett samhälle tillgängligt för alla.


 10. Jan Nilsson, 79 år
  Viktigaste RP-område: Tillgänglighetsanpassning för funktionshindrade.


 11. Carolina Nordbeck, 55 år, nedsatt rörelseförmåga
  Förtroendeuppdrag:
  Ordförande DHR Skåne sedan april 2017. Ansvarig för Nyhetsbrev.
  Viktigaste RP-område: Risk för försämring i lagstiftning. Gäller inte bara LSS utan även Plan och Bygglagen. Boverkets nuvarande rekommendationer ifrågasätts. När byggherrar talar om flexibla mått innebär det mindre yta och sämre tillgänglighet!
  Övrigt: Socionom och ekonom. Är positiv, stabil, stresstålig och effektiv. Jag vill att DHR ska få större genomslagskraft i samhällsdebatten eftersom våra erfarenheter behövs för att skapa ett jämlikt och jämställt samhälle. Vi måste värva fler medlemmar för att överleva.


 12. Peter Rittsel, 59 år, anhörig
  Förtroendeuppdrag
  : Styrelseledamot DHR Landkrona.
  Viktigaste RP-område: Tillgänglighet för personer med nedsatt rörelseförmåga
  Övrigt: Har haft många uppdrag i både styrelser och föreningar både som ordförande o valberedningar.


 13. Fredrik Sahlsten, 49 år, nedsatt rörelseförmåga
  Förtroendeuppdrag
  : Kassör i DHR Malmö. Sitter i valberedningen i DHR Skåne regionen.
  Viktigaste RP-område: Arbete och LSS
  Övrigt: Jobbar ideellt för Malmö avdelningen sedan fem år. Före dess jobbade jag för DHR Skåne län. Spelar boccia för DHR Malmö.


 14. Ann-Helen Sandqvist, 52 år, annan funktionsnedsättning
  Förtroendeuppdrag
  : Ordförande i DHR Tomelilla-Sjöbo-Simrishamn, sammankallande i valberedningen för Skåne Läns Distrikt.
  Viktigaste RP-område: Ett tillgängligare samhälle för personer med funktionsnedsättning. Förbättrad levnadsstandard rent ekonomiskt för personer med en funktionsnedsättning.
  Övrigt: Har varit medlem i DHR sedan 1979. Arbetar idag 25 % som ledsagare åt en gravt synskadad kvinna. 2009 valdes jag som sekreterare i vår avdelning och 2018 valdes jag som ordförande i vår avdelning.


 15. Bengt Silfverstrand, 78 år, annan funktionsnedsättning
  Förtroendeuppdrag:
  Ordförande i DHR Höganäs. Tidigare distriktsordförande
  Viktigaste RP-område:
  Sk stadsvandringar för att granska tillgängligheten i kommunen, testa mot diskrimineringslagen och driva frågor i Kommunala funktionshinderråden (eller motsvarande).
  Övrigt:
  Varit engagerad i ideellt samhällsarbete i 50 år, varav 27 år som riksdagsledamot. Aktiv i DHR sedan mitten av 1970-talet. Har starkt fokus på att göra samhället tillgängligt för alla.


 16. Per Sköldbäck, 53 år, nedsatt rörelseförmåga
  Viktigaste RP-område: Arbeta för att alla skall få så lika behandling både i skolan arbetet och senare i livet!
  Övrigt: Rullstolsburen sedan 1994, pappa till tre barn, lyckligt gift med Cecilia, bor i Ängelholm. Utbildad rehabiliteringsinstruktör och jobbar idag med Alla If, en idrottsförening som vänder sig till personer med funktionsnedsättning och normalstörda barn/ungdomar som behöver stöttning. Är tillgänglighetssamordnare i kommunen.


 17. Conny Stringheim, 69 år, anhörig
  Förtroendeuppdrag:
  Ordförande i DHR Vellinge och vice ordförande i distriktet.
  Viktigaste RP-område:
  Tillgänglighet för alla, inga neddragningar inom assistans för behövande.
  Övrigt:
  Jag sitter även i handikapprådet i Vellinge Kommun.


Valkrets 10 (3 ombud)

FKV

 1. Jennie Axengren, 46 år

 2. Mats Jonsson, 50 år, annan funktionsnedsättning
  Förtroendeuppdrag
  : Ordförande i Föreningen för kortväxta, FKV
  Viktigaste RP-område: Tillgänglighet


 3. Henrik Lindberg, 43 år, annan funktionsnedsättning
  Viktigaste RP-område: Ökad tillgänglighet på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning.


Anmäl dig till vårat nyhetsbrev