Program Almedalen 2017

Tillgänglighetsarenan, den 4 juli

Lokal på Strandgatan 30, bredvid Strand Hotel (Strandgatan 34)

Kl 13:00 – 13:45
Aktivt liv kräver tillgängligt samhälle

Arrangör: Parasport Sverige, DHR, SPF Seniorerna, Hissförbundet

Idrottshallar, parker och offentliga miljöer är i många fall inte tillgängliga. Att ta sig till och från idrottshallarna är också ett problem på grund av bristande tillgänglighet inom kollektivtrafiken. Många människor lever därför inaktiva liv som i sin tur medför ökade kostnader för samhället. Endast 4 procent av unga med funktionsnedsättningar är fysiskt aktiva, jämfört med 54 procent för resten av befolkningen. Vid seminariet presenteras ett förslag för ökad tillgänglighet baserat på Parasport Sveriges tillgänglighetsundersökning.

Medverkande:
Thomas Fogdö, Styrelseledamot, Parasport Sverige
Bengt Eliasson, Riksdagsledamot, Liberalerna
Karin Nolke Grubbström, Generalsekreterare, Friskis&Svettis
Malin Ekman Aldén, Generaldirektör, Myndigheten för Delaktighet

Kl 14:00 – 14:45
Sverige – tillgängligt och utformat för alla?

Arrangör: SPF Seniorerna, DHR, Hissförbundet, Parasport Sverige
Sverige har under många år haft en av världens bästa tillgänglighetsregler. Just nu pågår en omfattande översyn av byggreglerna inklusive tillgänglighetskraven. Kommer Sverige att fortsätta gå i täten kring tillgänglighetslagstiftningen?

Medverkande:
Kurt Eliasson, Regeringens särskilda utredare, Kommittén för modernare byggregler
Fredrik von Platen, Bostadssakkunnig, SPF Seniorerna
Reinhold Lennebo, VD, Fastighetsägarna
Gunilla Fagerström, Expert, Boverket

Kl 15:00 – 15:45
440 000 tillgängliga bostäder till 2020 – så gör man

Arrangör: DHR, Hissförbundet, SPF Seniorerna, Parasport Sverige

Enligt Boverkets prognoser behövs 700 000 nya bostäder byggas under perioden 2015-2025, varav 440 000 redan fram till 2020. Industriellt byggande och våningspåbyggnad i samband med renovering och tillgänglighetsanpassning skulle kunna lösa bostadsbristen på rekordtid om rätt förutsättningar ges. Fyra marknadsaktörer presenterar sina smarta lösningar för att bygga bra, billiga bostäder snabbt utan att kompromissa med krav på tillgänglighet och användbarhet.

Medverkande:
Alf Karlsson, Statssekreterare åt bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson, Näringsdepartementet
Karolina Celinska, Ombudsman, DHR
Bengt Fardelius, Chef Affär, BoKlok
Aidin Zandian, Förbundsordförande, jagvillhabostad.nu
Bengt Rehn, Ordförande, Stockholmshusen
Ann-Sofie Eriksson, Sektionschef, avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, SKL
Carl-Johan Hansson, Chef Affärsområde Fastigheter, Riksbyggen
David Lega, Kommunalråd (oppositionsråd), (KD) Göteborgs Stad

Kl 16:00 – 16:30
Ser dagens turister tillgänglighet som en självklarhet?

Arrangör: DHR, Hissförbundet, Parasport Sverige, SPF Seniorerna, Scandic

Personer med en funktionsnedsättning och äldre reser allt mer och tillgänglighet är helt avgörande för att de ska kunna få en bra upplevelse. Hur möter besöksnäringen kraven på tillgänglighet och vad är viktigt att tänka på för att bli ett tillgängligt resmål?
Antalet turister till Sverige och personer som turistar inom landet ökar för varje år. Samtidigt ökar kraven på resmålen och det är nya grupper som turistar i allt högre grad.

Välkommen att stanna kvar efter seminariet kl 16.30-17.30!

Medverkande:
Kristina Algotson, Huvudsekreterare, Utredningen Sveriges besöksnäring – en samlad politik för upplevelsebaserad tillväxt
Magnus Berglund, Tillgänglighetsambassadör, Scandic
Rasmus Isaksson, Förbundsordförande, DHR
Christina Eide, Biträdande fastighetsdirektör, Göteborgs Stad

Full Delaktighet, den 5 juli

Kl 15:45 – 16:30
Ligga eller inte ligga? Det är en fråga om assistans

Arrangör: DHR

Plats: Birgers gränd 1, Packhusplan, tidigare Kafé Strandsporten

Vilken roll har den personlig assistansen för att kunna vara en sexuell varelse? Det saknas ett intresse i den politiska debatten om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Frågan om sexualitet diskuteras knappt alls.

Medverkande:
Stefan Balogh, Sexolog, Bosse Råd och Stöd
Nora Eklöv, fd assistansberättigad, Unga Rörelsehindrade
Carina Ekblad, rådgivare, KFO
Moderator: Erika Wermeling

Övriga seminarier där DHR medverkar

Den 4 juli kl 10:45 – 11:30
Internationellt perspektiv på fattigdom och funktionshinder

Arrangör: MyRight

Plats: Birgers gränd 1, Packhusplan, tidigare Kafé Strandsporten

Hur kan funktionshinderperspektivet bidra till att de globala målen och Agenda 2030 blir verklighet? “Human Development Report 2016” från UNDP visar att bland de mest utsatta finns personer med funktionsnedsättningar. Globalt lever en majoritet av personer med funktionsnedsättningar i fattigdom, och 9 av 10 barnen går inte i skolan. Samtidigt har Sverige och många av världens länder skrivit under på att leda världen till de globala målen som bl.a. omfattar jämlikhet, hållbarhet, att utrota fattigdom. Vi diskuterar vad politik och myndighet misslyckas med idag, och vilka konkreta insatser civilsamhället kan och bör stå för. Seminariet innehåller rapportpresentation, panelsamtal och en filmpremiär.

Medverkande:
Tiina Nummi-Södergren, Generalsekreterare, MyRight
Fredrik Canerstam, Pressekreterare, DHR
Maria Andersson Willner, Riksdagsledamot, S
Christina Örnebjär, Riksdagsledamot, L
Ulrika Modéer, Statssekreterare hos ministern för internationellt utvecklingssamarbete
Moderator: Victoria Öjefors Quinn

Den 6 juli kl 9:00 – 9:45
Funktionsnedsättning, fattigdomsbekämpning och mänskliga rättigheter

Arrangör: MyRight

Plats: Donnersgatan 6

Personer med funktionsnedsättningar har sämre villkor än andra grupper. Vad krävs för att bekämpa fattigdom och utveckla utbildningsväsendet, arbetslivet och hållbara städer för alla? Hur kan funktionshinderperspektivet bidra till att de globala målen och Agenda 2030 blir verklighet?

Medverkande:
Tiina Nummi-Södergren, Generalsekreterare, MyRight
Fredrik Canerstam, Pressekreterare, DHR

Maria Andersson Willner, Riksdagsledamot, S
Christina Örnebjär, Riksdagsledamot, L
Andreas Lönnqvist, Rapportskribent
Moderator: Victoria Öjefors Quinn

Den 6 juli klockan 12:00 – 13:00
Färdtjänstupphandlingar – hur lågt kan man gå?

Arrangör: Funktionsrätt Sverige (fd. Handikappförbunden)

Plats: Skeppsbron, H112

Hur kan kvaliteten garanteras när landsting och kommuner upphandlar service som färdtjänst? På vilka sätt kontrolleras de kvalitetsförsäkringar som ges av de upphandlande företagen? Bör man misstänka att ett väldigt billigt anbud kan vara för bra för att vara sant? Vad gör man när det inte fungerar?

Medverkande från DHR:
Rasmus Isaksson, förbundsordförande

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev