Rättighetspolitik

Två kvinnor i rullstol tittar med allvar i blicken in i kameran. De är utomhus. Den yngre bär en svart hög hatt och svart klänning med spetsliv, den äldre har rödfärgat hår, bär stora röda glasögon och har en orange tröja.

Foto: Anna Rehnberg

DHR arbetar för principen om alla människors lika värde

Vår utgångspunkt för det rättighetspolitiska arbetet är Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Genom att skapa opinion och påverka de politiska besluten som rör människor med nedsatt rörelseförmåga kan vi förändra samhället. Vi kallar det rättighetspolitik.

Funktionshinderpolitik genomsyrar hela samhället

Funktionshinderpolitik är inget särintresse utan totalt avgörande för genomslaget inom all annan samhällspolitik. Ansvaret för alla människors delaktighet ska hanteras där det hör hemma, alltså inom varje politikområde. Men för att förutsättningarna för delaktighet, handlingskraft och rörelsefrihet är reella möjligheter för alla medborgare att likvärdigt utöva sina rättigheter och skyldigheter, behövs mycket arbete.

På senaste förbundsmötet (DHR:s motsvarighet till kongress) togs ett verksamhetsprogram som visar inriktningen hela förbundet ska ha under tiden 2017-2020. Verksamhetsprogram 2017-2020 kan du läsa här.

Våra rättighetspolitiska prioriteringar är

  1. Personlig assistans och övriga LSS-insatser, samt liknande insatser inom Socialtjänstlagen (SOL)
  2. Universell utformning (tillgänglighet och användbarhet)
  3. Jämlik och jämställd hälsa

Remissarbete

Att svara på remisser är en viktig del i vårt rättighetspolitiska arbete. På DHR:s förbundskansli arbetar fyra ombudsmän som tillsammans med ledamöter i förbundsstyrelsen arbetar fram våra remissvar. Du kan läsa våra senaste remissvar här

Nätverk

Tre nätverk arbetar utifrån de prioriterade rättighetspolitiska områdena under perioden mellan våra förbundsmöten. Nästa förbundsmöte är år 2020. Är du intresserad av att vara med i något nätverk, mejla [email protected]

 

Vill du veta mer om vad vår ideologi betyder i praktiken? Läs då vår idéskrift.

Klicka på bilden för att ladda ner skriften.

Bild på framsidan av DHRs Idéskrift

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev