Så röstar du i ombudsvalet

Den 20–22 oktober 2017 är det dags för DHRs förbundsmöte. Förbundsmötet är sammansatt av 50 valda ombud samt förbundsordföranden eller dennes ersättare. Ombuden väljs genom direktval av medlemmarna.

Alla DHR:s medlemmar kommer att få en valsedel på posten med kort information om de nominerade ombudskandidaterna i sin valkrets. En mera utförlig information om kandidaterna hittar du här. Att informationen om vissa kandidater saknas beror på att kandidaten inte inkommit med någon presentation.
Du röstar i ombudsvalet genom att logga in via länken som du hittar i följebrevet till valsedeln. Skriv in ditt användarnamn och lösenord och följer därefter anvisningarna.
Har du din e-postadress registrerad i vårt medlemsregister får du även ett mejl om ombudsvalet. Du kan enkelt rösta genom att klicka på den bifogade länken i mejlet och följa anvisningarna.
Det underlättar valproceduren om alla som kan, röstar via webbsidan eller länken som finns i mejlet. Du kan dock per hand fylla i och returnera din valsedel i bifogat svarskuvert. Det är då mycket viktigt att du fyller i valsedeln korrekt eftersom valsedeln kommer att läsas av digitalt. Den måste därför hållas intakt och markeras endast med kryss i rutorna enligt ditt val.
OBS! Din röst blir ogiltig om valsedeln är klippt, sönderriven, om du ritat eller skrivit något meddelande på den.
Du kan rösta från och med 15 mars till och med 18 april. Röstar du genom att returnera din ifyllda valsedel i svarskuvertet, se till att kuvertet är poststämplat inom nämnda tid. Alla valsedlar är individuella och kan inte kopieras för att användas av någon annan.
Vi har lagt till en extrafråga för att få veta vilka rättighetspolitiska områden du som medlem anser att DHR ska arbeta med. Frågan är frivillig att svara på men vi är tacksamma om du tar dig tid att göra det.
DHR-avdelningarna i Halmstad-Hylte-Laholm, Helsingborg, Höganäs och Landskrona har meddelat Kommittén för direktval att de kommer att arrangera en valförrättning på ett medlemsmöte. Dessa avdelningar kommer själva att gå ut med information om hur detta går till. OBS! Glöm inte att ta med dig din personliga valsedel för att kunna rösta på medlemsmötet. Använder du en annan valsedel blir din röst ogiltig. Även om du är medlem i någon av de fyra ovan nämnda avdelningarna kan du, om du inte röstar på medlemsmötet, avge din röst på sätt som beskrivits ovan.
Print Friendly, PDF & Email

Text: janna