11 maj höll DHR Skåne kurs i föreningsteknik för lokalavdelningarna på Habo gård i Lomma. Teori och praktik varvades under ledning av ABFs Lennart Hallengren och Kerstin Nilsson. 

Kursen hölls på Habo gård, i Lomma kommun. Dagen inleddes med gemensam fika. Därefter berättade kursledarna på ett engagerat sätt om de olika posterna i en styrelse. Kursdeltagarna lyssnade aktivt och kom med frågor och inspel efter hand.

Därefter intogs en gemensam lunch. Under eftermiddagen fick deltagarna specialisera sig mer inom sitt specifika område. Grupper inrättades med ordföranden, kassörer och sekreterare. Vid varje station var någon från distriktsstyrelsen ansvarig. Lennart och Kerstin gick runt och fanns som ett stöd och kom med inspel.

DHR Skåne vill tacka alla deltagare, kursledarna och Habo gård som gjorde denna lärorika dag möjlig!

Print Friendly, PDF & Email

Text: dhrskane

Kommentarer är avstängda.