1-2 februari hölls kurs med temat ”HLR, säkra seniorer och 72 timmar”. Samtliga kursmoment har ägt rum på hotell Erikslund i Ängelholm. 

Efter en inledande gemensam fika så tog Kicki Andersson från Yrkeshögskolan i Kristianstad vid. Under första delen övades det på hjärt- och lungräddning. Alla kursdeltagare fick bekanta sig med varsin docka ”Mini-Anne”, för att öva på kompressioner och inblåsningar. Hon varvade teori med praktik både för- och eftermiddag. 

Under Kicki Anderssons ledning fick även kursdeltagarna berätta vad de ville fördjupa sig i. Detta resulterade bland annat i att delar som hur man ska agera vid en olycka, vad man ska göra vid ett epilepsianfall och vad som är viktigt vid förgiftning togs upp. 

På lördagskvällen serverades ostbricka. 

Under den avslutade söndagen kom Tomas Wigström från Civilförsvarsförbundet och pratade om säkra seniorer och 72 timmar. 

Inom ”Säkra seniorer” fick vi tänka till kring samt få information om fallolyckor. En fallolycka kan till exempel ske i hemmet eller utomhus. Fallolyckor är den vanligaste dödsorsaken även om man beaktar alla trafikolyckor som sker. Även om media betydligt oftare rapporterar om en trafikolycka än en fallolycka. Inom ämnesområdet behandlades även brand.

72 timmar är den frist som myndigheterna har satt upp att ett hushåll ska klara sig utan hjälp vid exempelvis en krissituation. Han visade exempel på utrustning som är bra att ha hemma i form av stormkök, radio med dynamo som går att ladda upp med hjälp av att veva och tändare med flera saker. Tommas berättade om matvaror som är bra att ha hemma för att kunna klara en oförutsedd längre händelse som påverkar viktiga samhällsfunktioner. Det viktigaste för människor i en sådan situation är vatten, mat, värme, sömn och information. 

DHR Skåne vill rikta ett stort tack till alla deltagare, föreläsare, bidragsgivare, hotell Erikslund samt övriga som gjort detta till en lyckad kurs där livsviktig kunskap och allvar varvats med goa skratt.

Print Friendly, PDF & Email

Text: dhrskane

Kommentarer är avstängda.