Med anledning av corona-viruset har förbundsstyrelsen beviljat senareläggning av årsmöten under förutsättning att förbundet informeras om detta, och att bokslut och verksamhetsrapporter är förbundskansliet tillhanda senast 13 juni 2020. Observera att datumet kan komma att skjutas fram beroende på händelseutvecklingen.

Att lokalavdelningarna har fått uppskov innebär att DHR Skånes årsstämma måste senareläggas så att samtliga hinner ha sina årsmöten.

Utifrån de uppgifter vi har om när avdelningarna planerar sina årsmöten, kan DHR Skånes tidigast bli den 10 oktober, men exakt datum är ännu inte fastsatt.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Text: sabina

Kommentarer är avstängda.