FÖRENKLAD STYRFORM

Den 22 april har distriktet årsmöte. Ett årsmöte där det ska beslutas om distriktets nuvarande arbetsform ska ersättas av en förenklad styrform detta år 2015 efter avklarat årsmöte. På senaste förbundsmötet 2013 antogs förbundets (DHR) förslaget att låta distrikten välja att behålla sina nuvarande arbetsformer eller övergå till den förenklade styrformen.

Vad innebär då en förenklad styrform?

Distriktsstyrelsen i ett DHR-distrikt ersätts av en styrgrupp som består av en representant från varje avdelning som ingår i distriktet (för vårat distrikt innebär det tre personer då distriktet har tre avdelningar. Troligtvis blir det avdelningarnas ordföranden som kommer att utgöra nya styrgruppen). Styrgruppen utser själv en sammankallande, en ekonomiansvarig och om distriktet har en anställd även en personalansvarig. Styrgruppen kan sedan adjungera en eller flera personer för olika uppdrag inom distriktet. Vad gäller vårat distrikt så kommer dom nuvarande avdelningarna självklart att finnas kvar och troligtvis även Henny Anderssons fond, hemsidan och facebookgruppen. Distriktets nuvarande revisorer kommer att ersättas av revisorer från förbundets revisorspool som utsågs på förbundsmötet 2013. Även nuvarande arbetsform med årsmöte avskaffas i och med en förenklad styrform. I stället kan distriktet fokusera på det rättighetspolitiska arbetet mot regionen/landstinget samt kurser och konferenser.

 

                    ________________________________________________________________

 

 

I DHR Södermanlandsdistriktet ingår följande avdelningar:

DHR Eskilstuna (Eskilstuna, Strängnäs, Mariefred)

DHR Västra Sörmland (Katrineholm, Flen, Vingåker)

DHR Östra Sörmland (Nyköping, Oxelösund, Vagnhärad, Gnesta, Trosa, Stigtomta)

 

Distriktets kansli finns på E18 i Eskilstuna

Adress till kansliet:

DHR Södermanlands läns distrikt
Eleonoragatan 18
633 43 Eskilstuna

 

E-postadress:

[email protected]

Kontaktperson:

Ordförande Ingvar Edin

070-79 91 053

[email protected]

Print Friendly, PDF & Email

Text: sodermanland