Sök pengar för kurs och innovativa idéer

Pengar att söka till lokala kurser

OBS! Ansökningstiden förlängd till 21 april

Den 21 april är sista ansökningsdagen för att söka bidrag från förbundet för lokala kurser och träffar under 2017.

Fram till valet 2018 prioriterar DHR frågan om universellt utformade bostäder. Vi kommer därför att i första hand ge bidrag till kurser som berör detta ämne. Det går dock att söka medel även för verksamheter som behandlar andra rättighetspolitiska områden.

För att ta del av pengarna krävs att de arrangerande avdelningen eller distriktet tar ut en egenavgift från deltagarna. Ersättning för administration utbetalas inte.

Mejla er ansökan till [email protected] senast 21 april!


Din idé kan utveckla DHR

 

DHR Innovation är ett nytt stipendium för stöd till unika och nyskapande idéer som kan utveckla DHR.

Vi behöver dig i påverkansarbetet. Därför ger vi nu DHR:s medlemmar möjligheten att förverkliga goda idéer. Vi gör det genom ett stipendium som är menat att främja aktiviteter, kampanjer eller projekt som är nytänkande och gynnar DHR:s syften.

Inom ett antal utvalda områden kan medlemmar föreslå aktiviteter, kampanjer eller projekt som kan ge oss nya metoder att påverka eller få nya perspektiv som kan attrahera den potentiella nya medlemmen.

Vi kommer i första hand bevilja ansökningar inom områdena tillgänglighet/användbarhet/universell design, jämlik hälsa, arbetsmarknad och medlemsvärvning.

Ta chansen och skicka in din ansökan. Det är bara positivt om flera engagerar sig i samma projekt. Många små idéer kan lyfte DHR till att ytterligare befästa titeln som “det självklara valet för dig som vill arbeta för rättigheter för personer med nedsatt rörelseförmåga”.

Stor vikt kommer att läggas vid att idén är unik, utåtriktad och nyskapande. Ansökningar behandlas av förbundskansliet i samråd med förbundsstyrelsen. Avslag kan inte överklagas.

OBS! Medel beviljas ej för redan genomförda aktiviteter, styrelsesammanträden, kurser, sociala träffar eller annat som uppenbart ingår i den grundläggande verksamheten.

DHR förbehåller sig rätten att använda alla inkomna bidrag, även de som inte blivit tilldelade några resurser.

ANSÖK NU! Skriv en kort problembeskrivning, syfte, mål, tidsplan och en budget. Skicka till [email protected] med DHR Innovation i ämnesraden. Ansökningar behandlas löpande från och med den 15 mars till den 30 april 2017.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev