Stadgar och verksamhetsberättelser

Stadgar

De stadgar som idag styr DHR:s verksamhet gäller från förbundsmötet 2017.

Stadgarna omfattar de tre nivåerna i vårt förbund: Riksförbundet, Distrikten och Avdelningarna.

Förbundsstadgar

Distrikts- och regionsstadgar

Avdelningsstadgar


Verksamhetsberättelser

Våra verksamhetsberättelser omfattar kalenderår och godkänns vid ordinarie förbundsmöten. Vi berättar om vad vi gjort under året som gått – hur vi jobbat med våra olika rättighetspolitiska områden. I verksamhetsberättelsen redovisar vi även förbundets ekonomi. Verksamhetsberättelsen ska finnas hos alla avdelningar och distrikt senast den 30 juni året efter.

Här är alla godkända verksamhetsberättelser mellan 2010-2017

Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2010

Print Friendly, PDF & Email