Stadgar och verksamhetsberättelser

En hög med papper, kan vara stadgar

Stadgar

De stadgar som idag styr DHR:s verksamhet gäller från förbundsmötet 2017.

Stadgarna omfattar de tre nivåerna i vårt förbund: Riksförbundet, Distrikten och Avdelningarna.

Förbundsstadgar

Distrikts- och regionsstadgar

Avdelningsstadgar


Bild på framsidan av DHRs verksamhetsberättelse 2017. Finns på samma webbsida som stadgar.

Verksamhetsberättelser

Våra verksamhetsberättelser omfattar kalenderår och godkänns vid ordinarie förbundsmöten. Vi berättar om vad vi gjort under året som gått – hur vi jobbat med våra olika rättighetspolitiska områden. I verksamhetsberättelsen redovisar vi även förbundets ekonomi. Verksamhetsberättelsen ska finnas hos alla avdelningar och distrikt senast den 30 juni året efter.

Här är alla godkända verksamhetsberättelser mellan 2010-2017

Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2010

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev