En hög med papper

Stadgar

De stadgar som idag styr DHR:s verksamhet gäller från förbundsmötet 2017.

Stadgarna omfattar de tre nivåerna i vårt förbund: Riksförbundet, Distrikten och Avdelningarna.

Förbundsstadgar

Distrikts- och regionsstadgar

Avdelningsstadgar

Verksamhetsberättelser

Våra verksamhetsberättelser omfattar kalenderår och godkänns vid ordinarie förbundsmöten. Vi berättar om vad vi gjort under året som gått – hur vi jobbat med våra olika rättighetspolitiska områden. I verksamhetsberättelsen redovisar vi även förbundets ekonomi. Verksamhetsberättelsen ska finnas hos alla avdelningar och distrikt senast den 30 juni året efter.

Här är alla godkända verksamhetsberättelser mellan 2014-2018. Är du intresserad av tidigare, kontakta [email protected]

Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2014

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev