Tillgänglighet och universell utformning

Foto: Anna Rehnberg

Tillgänglighet signalerar att alla är välkomna. En tillgänglig och användbar miljö är en förutsättning för att vara fullvärdig samhällsmedborgare.

Bristande tillgänglighet är att utestänga människor från rätten att ta plats i samhället. Utgångspunkten bör vara utformning för alla. Då blir samhället jämlikt och skapat för alla.

DHR tycker att

  • Fysisk miljö, information och kommunikation samt produkter och tjänster ska vara utformade för alla
  • Lagar som styr tillgänglighet ska följas
  • Sanktionerna för den som bryter mot exempelvis bygglagstiftningen ska vara kännbara

Inga särlösningar med universell utformning

Alla miljöer, byggnader, produkter och tjänster ska utformas med alla människor i åtanke. Det borde vara ett självklart designperspektiv, anser DHR. Tillgänglighet och användbarhet kommer ur genomtänkt planering. Om byggbolag, trafikplanerare och förpackningsproducenter från början har tänkt in vilka förutsättningar boende, resenärer och konsumenter har så kommer de att göra tillgängligt och användbart.

Då behövs inga kostsamma efterhandskonstruktioner – efterhandskonstruktioner som dessutom blir särlösningar. DHR anser att det är extra bekymmersamt att byggnader och platser som till en början varit tillgängliga blir mer otillgängliga när de renoveras.

Särlösningar innebär att olika villkor gäller för olika medborgare i samhället. Det är oacceptabelt, menar DHR. Tillgängliga miljöer, information och kommunikationer är avgörande för människors möjlighet att delta i olika delar av samhällslivet. Därför går det inte att kompromissa om tillgänglighet.

Sverige tjänar på ökad tillgänglighet

Sverige tjänar dessutom på ökad tillgänglighet och användbarhet eftersom delaktighet minskar utanförskap. Den som kommer in på arbetsplatsen kan arbeta, försörja sig och betala skatt. Den som kommer in i en butik kan handla där.

Ansvaret för bristerna ska tas där det hör hemma. Fastighetsägarna och näringsidkarna har ansvar för att lokaler är tillgängliga och användbara. Byggherrar, politiker och tjänstemän i kommunernas byggnadsnämnder ansvarar för att lagar följs.

Läs rapporten Dörrarna stängs innan alla fått plats

 

Kontakt och för mer information

Ombudsman: Karolina Celinska [email protected], tel 08-685 80 34

Förbundsstyrelseledamot: Mohammed Jaber  [email protected], tel 0733-145 145

Bli medlem

Har du frågor om tillgänglighet i den fysiska miljön? Vi har tagit fram en ”lathund” som du som medlem kan beställa gratis av Vincent Ljungqvist på 08-685 80 40 – eller genom att skicka e-post till [email protected]. Är du inte är medlem kostar lathunden 350 kronor.

Print Friendly, PDF & Email

Text: janna