Risk för att hjul lossnar på rollator Dolomite Futura

den 26 april 2017<br> Läkemedelsverket uppmanar därför kunder och användare att i samverkan med tillverkaren snarast uppgradera berörda ...
Läs mer

Skadad inom vården

”Om du drabbas av en skada i samband med hälso-, sjuk- eller tandvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen. För ...
Läs mer