Här finner du information om hur du blir medlem i DHR. Vill du stötta och delta i våra aktiviteter så glöm inte att ange när du ansöker om medlemskap att du vill vara ansluten till DHR UDDEVALLA.

Ansök om medlemskap här!

Du kan även ringa till någon i styrelsen för att få mer uppgifter. Se fliken “Om oss/avdelningsstyrelsen”

Välkommen till oss!!!!!!

Print Friendly, PDF & Email

Text: uddevalla