Våra stadgar säger bland annat

Förbundets namn är

DHR – Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet – Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder.

Ändamål

  • DHR är en demokratisk ideell organisation med uppgift att genom verksamhet i överensstämmelse med förbundets handlingsprogram och policydokument arbeta för att personer med nedsatt rörelseförmåga blir fullt jämställda, jämlika och delaktiga i samhället.
  •  DHR ska bedriva opinionsbildning och information kring frågor som berör situationen för personer med nedsatt rörelseförmåga.
  • All verksamhet inom DHR ska planeras och genomföras så att varje medlem kan medverka.
  • DHR är i hela sin verksamhet partipolitiskt och religiöst obundet.
  • DHR ska i sin verksamhet vara kamratstödjande och bedriva socialt inriktad verksamhet för sina medlemmar.
Print Friendly, PDF & Email

Text: uddevalla