Tag gärna kontakt med styrelsen ledamöter eller representanter för olika kommittéer i de frågor du känner angeläget att diskutera.Detsamma gäller dina KHR-ombud. de är viktiga personer som är i behov av sina synpunkter i olika frågor för att föra handikappfrågor framåt.De sitter i KHR för din skull – inte sin egen skull.

Resekommittén

 Styrelsen ansvarar

 Valberedning

 Sammankallande Gerd Bohlin Tel:
 Ledamot Gun Börjesson Tel:

 Studier

 Studieorganisatör  Styrelsen
 ABF-ombud Ulla Lindström Tel:
 

Lotteriföreståndare

Barbro Örn Tel: 0522- 320 47

Kaffeansvariga

Marianne Lundqvist Tel: 0522- 198 28
Inger Hellsten Tel: 0522- 716 00
  Lennart Hellsten Tel: 0522-716 00

Medlemsvårdare/ Mötesvärdar

Lennart Ström Tel: 0522-182 59
Lilli Gustavsson Tel: 0522- 69 62 14

Kommunala handikappråden i Uddevalla

    • Kommunala rådet för äldre- och personer med funktionsnedsättningar
    • Nämndråd för äldre- och funktionshinderfrågor
Ordinarie Bo Simonsson Tel: 0522- 65 00 09
Ersättare Lennart Eriksson Tel: 0522 – 193 54
Nämndråd för äldre och funktionshinderfrågor inom utbildnings- kultur och fritids och samhällsbyggnader
Ordinarie Lennart Eriksson Tel: 0522 – 193 54
Ersättare Bo Simonsson Tel: 0522- 65 00 09
Print Friendly, PDF & Email

Text: uddevalla