Våld mot kvinnor ofta osynligt

En ny film framtagen av Myndigheten för Delaktighet beskriver situationen för våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning, de hinder och utmaningar i våldsarbetet som är relaterat till olika funktionsnedsättningar – men också möjligheter och lösningar. Åsa Strahlemo, DHR:s förbundsordförande, är en av de som medverkar. Sprid gärna filmen!

Kvinnor med funktionsnedsättning utsätts oftare än andra kvinnor för våld i nära relationer. Våldet kan både ta andra uttryck och komma från andra nära relationer än med en partner, till exempel en vårdgivare, en assistent eller någon annan som kvinnan är beroende av för att klara delar av sin vardag.

Relaterade nyheter

Se alla nyheter

En fana till DHR

Vice förbundsordförande Lars-Göran Wadén och förbundssekreterare Ken Gammelgård mottog torsdag den 1...

Läs mer

Fullsatt i Gävle på turnépremiären

Premiären för turnén Inte helt 100 drog igång den 26 april med...

Läs mer

I framtiden finns inga hinder

I samband med vårt 100-årsjubileum håller DHR ett seminarium, preliminärt 28 november,...

Läs mer