Bild på Zoom

Stol som vi på DHR Vänersborg hyr ut per dygn a 100 kr, hyres på eget ansvar och omdöme.

Regler vad som gäller vid hyrestillfället.

10 villkor för Dig som hyr Zoom!

 

För att ha få hyra en Zoom måste Du ha fyllt 15 år, alternativt ha målsmans godkännande och vara minst 120 cm lång och, samt acceptera följande villkor:

  1. Du ska ha deltagit på genomgång och blivit godkänd av DHR Vänersborg innan du hyr. Du ska följa den guide som leder DHR Vänersborg turer eller den bana som DHR Vänersborg upprättat. Åker Du annan väg ökar risken för att Du skadar Dig själv, någon annan, den Zoom Du hyr eller något annat.
  2. Du som har erhållit en sk Zoom-licens har rätt att hyra på egen hand och välja egen väg.
  3. DHR Vänersborg ansvarar inte för skador under vistelse hos oss, vare sig sak- eller personskador. All körning med Zoom sker på egen risk.
  4. Personer som har epilepsi, hjärt- eller ryggproblem rekommenderas att inte köra Zoom. Du ansvarar själv för din egen hälsa.
  5. Alkohol eller annan drog får inte intas innan eller under körning av Zoom.
  6. Du är ansvarig att följa gällande trafikregler och det är Ditt ansvar om Du skadar Dig själv, någon annan, den Zoom Du hyr eller något annat och Du ansvarar själv för att säkerställa att Din hemförsäkring eller liknande täcker sådan skada.
  7. Om den Zoom Du hyrt lämnas på annan plats än där Du hyrde den ska detta omedelbart anmälas till DHR Vänersborg. Du är skyldig att samarbeta med DHR Vänersborg om att upprätta polisanmälan. Om Du inte efterlever villkoren ovan och den Zoom Du hyrt blir stulen eller skadad är Du skyldig att ersätta DHR Vänersborg med 2.000 kr (inkl moms). DHR Vänersborg friskriver sig från allt ansvar för skador som uppstått i samband med Din användning av den Zoom Du hyrt. Denna friskrivning gäller inte om skadan orsakats av grov försumlighet av DHR Vänersborg.
  8. Du skall bära hjälm. Hjälm lånas ut av DHR Vänersborg och skall återlämnas till DHR Vänersborg I det fall hjälmen inte återlämnas är Du skyldig att ersätta DHR Vänersborg med 500 kr (inkl. moms).
  9. DHR Vänersborg har rätt att utan motivering neka dig att hyra en Zoom.

Du godkänner att DHR Vänersborg har rätt att skicka information till Dig. Vi kommer inte lämna ut Dina uppgifter till någon annan eller marknadsföra annat än DHR Vänersborg.

Jag har läst och godkänner villkoren ovan

Print Friendly, PDF & Email

Text: jonas

Lämna en kommentar

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

obligatorisk