Många medlemmar listade sig som talespersoner!

(2013-11-15)

Distriktet har arrangerat två utbildningar för medlemmar som skall bli talespersoner i olika områden. Många vill ställa upp som talespersoner inom distriktet.

Uppstartsmöte i Göteborg 2013-11-14

På torsdagskvällen 14 november samlades ett antal medlemmar på Hotell Scandic Backadalen i Göteborgför att diskutera uppgiften som talespersoner för olika områden.

Som en första åtgärd ska en gemensam skrivelse göras med anledning av programmet ”Kalla fakta”! I skrivelsen ställs frågan: varför bryter kommunerna mot lagen? I dagens samhälle, både lokalt och regionalt fattas det rättighetspolitiska beslut som försämrar livsvillkoren för rörelsehindrade personer. Distriktsstyrelsen vill därför fånga upp talespersoner och skapa ett nätverk. Mötet leddes av Ing-Marie Lagher Kågerstig som berättade om bakgrunden till sin idé om talespersoner.

Målet är att finna minst 15 talespersoner som utifrån egen kompetens och erfarenhet företräder DHR lokalt och regionalt samt att de är villiga uttala sig i media.

Syftet är att skapa en lista på talespersoner som kan åta sig uppdrag för att arbeta utåtriktat inom olika områden.

Medlemmarna på mötet enades om 10 viktiga områden:
1. Hälso- och sjukvård
2. Habilitering och rehabilitering
3. Hemtjänst
4. Bostadsanpassning
5. Hjälpmedel
6. Assistans
7. Kollektivtrafik/ Färdtjänst
8. Tillgänglighet
9. Familjefrågor
10. Utbildning/ Arbete

Uppstartsmöte i Grästorp 2013-11-26

På mötet i Grästorp tillkom 4 medlemmar som är intresserade av att delta i nätverket för Talespersoner.Ytterligare 2 medlemmar har tillkomit till ”listan” över talespersoner men som inte hade möjlighet att delta på någon av träffarna.

Nätverket ”talespersoner ” är nu bildat och består av 20 personer. Nu vidtar planeringen av nästa träff. Målet för det mötet är att varje ”talesperson” väljer ut vilka områden som han/ hon har kunskap och erfarenhet av.

Print Friendly, PDF & Email

Text: vastragotaland