Årsmötet är senarelagt till lördagen 13 juni, kl.12-16 på Folkets hus i Trollhättan

Årsmötet 2020 för DHR Region Västra Götaland äger rum lördagen 25 april på Folkets hus i Trollhättan.

Kl. 09.30- 16.00

OBS! Motioner och förslag till DHR Region Västra Götalands årsmöte ska vara kansliet tillhanda senast 31 januari 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Text: vastragotaland