Vastra_Gotaland_vapen

 

DHR Region Västra Götaland har ca 2300 medlemmar fördelade på 27 avdelningar vilka är spridda över hela Västra Götaland.

DHR Region Västra Götaland anordnar kurser med olika teman som känns angelägna för verksamheten och för medlemmarna.

DHR Region Västra Götaland utvecklar olika nätverk inom områden som känns aktuella här och nu. Hittills har vi bildat nätverk inom “EU och Funktionsnedsättning, samt Talespersoner”  Ett nätverk för “Färdtjänst- och kollektivtrafikfrågor”  är under uppbyggnad och fler nätverk kommer förhoppningsvis successivt att bildas.

Aktuellt projekt är Projekt Växelverkan: ömsesidig påverkan som anordnar minidialogmöten på 3 platser.

DHR Region Västra Götalands kansli är beläget i Vänersborg. På kansliet arbetar en administrativ samordnare tillsammans med styrelsen.

Print Friendly, PDF & Email

Text: vastragotaland

Lämna en kommentar