Här kan du läsa mer om Länsstyrelsen i Västra Götaland:

Startsida

Länsstyrelsen

Målet är att arbetet för lika rättigheter och möjligheter ska genomsyra länsstyrelsernas organisationer och verksamhet. Arbetet utgår från diskrimineringslagen och den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.

Mänskliga rättigheter

Diskriminering innebär att någon blir sämre behandlad än någon annan och att behandlingen har ett samband med diskrimineringsgrunderna. Diskriminering kan vara direkt, indirekt eller i form av trakasserier. Skyddet mot diskriminering är en mänsklig rättighet och en förutsättning för ett socialt hållbart samhälle.

Skyddet mot diskriminering

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Text: vastragotaland