Här kan du läsa om Myndighet för delaktighet:

Startsidan

Myndighet för delaktighet

Enligt funktionshinderspolitiken ska alla människor, oavsett funktionsförmåga, ha samma möjligheter att vara delaktiga i samhället och ta del av mänskliga rättigheter.

Funktionshinderpolitik

Bristande tillgänglighet är ett hinder. Många hinder är enkla att åtgärda, men enklast av allt är att göra rätt från början.

Tillgänglighet

Riktlinjer för tillgänglighet – Riv hindren

Stöd och inspiration för alla som strävar efter att ta bort hinder och göra sin verksamhet, sina lokaler och sin information tillgänglig.

Riktlinjer och checklistor för tillgänglighet

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Text: vastragotaland