Projekt “Växelverkan 2016”

Inbjudan minidialogmöten

Anmälningsblankett

 

Målet är att ta fram en verktygslåda för att förbättra samarbeten och öka kreativiteten genom att inventera vilka resurser, erfarenheter och kompetenser vi har inom vårt rättighetspolitiska arbete och därefter utvärdera hur vi kan arbeta tillsammans.

Inventeringen ger svar på vilket rättighetsarbete som bedrivs.

Syftet är att inspirera och stötta avdelningarna till fortsatt arbete såväl rättighetspolitiskt som sociala aktiviteter inom den egna avdelningen, mellan avdelningar, samarbete med DHR Region Västra Götaland samt stötta avdelningar som är på väg att lägga ned till att fortsätta sin verksamhet.

En idé växte fram inom styrelsen att ta med sig dialogen/ kommunikationen och den positiva stämningen från Dialogkonferensen till att anordna minidialogträffar med kortare resväg på 3 olika platser.

  • Borås 20 sep
  • Uddevalla 22 sep
  • Skövde 27 sep

 

 

 

 

 

 

 

Projekt “Fritt Val”

Utreder konsekvenser av Fritt val av hjälpmedel inom LOV för hjälpmedelsanvändare.
Projektledare: Tommy Lagher. Projektet ligger på is p.g.a. politiska beslut

Projekt “Rättvis färdtjänst”

Sammanställer färdtjänsttaxor och regler i 49 kommuner. Målet är lika taxor, regler och betalsystem.
Projektledare: Projektet har inte startat.

Projekt DHR Integration

Alla har rätt till samma möjligheter oavsett ursprung.  Ett nätverksbyggande för personer med annan etnisk bakgrund än svensk.
Projektledare: Mohammed Jaber. Projektet är avslutat.

Projekt Samverkan

Samverkan mellan närliggande avdelningar där DHR Region Västra Götaland bjuder in till möten. Program: Aktuellt tema och goda exempel. Planeras av arbetsgruppen för Samverkan
Print Friendly, PDF & Email

Text: vastragotaland

Lämna en kommentar