Vi gör!

DHR är en organisation för personer med nedsatt rörelseförmåga, politiskt och religiöst obunden. Vi verkar genom våra 21 distrikt och 154 avdelningar. Totalt har vi cirka 10 000 medlemmar.

Nationellt fokuserar vi det rättighetspolitiska arbetet mot riksdag, regering och centrala myndigheter, medan distrikten arbetar gentemot sina respektive landsting. I avdelningarna drivs de intressepolitiska frågorna på kommunal nivå.

Vår utgångspunkt för det rättighetspolitiska arbetet är Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Genom att skapa opinion och påverka de politiska besluten som rör människor med nedsatt rörelseförmåga kan vi förändra samhället. Vi kallar det rättighetspolitik.

Rättighetspolitiskt arbete

Funktionshinderpolitik är inget särintresse utan totalt avgörande för genomslaget inom all annan samhällspolitik. Ansvaret för alla människors delaktighet ska hanteras där det hör hemma, alltså inom varje politikområde. Men för att förutsättningarna för delaktighet, handlingskraft och rörelsefrihet är reella möjligheter för alla medborgare att likvärdigt utöva sina rättigheter och skyldigheter, behövs mycket arbete.

DHR i debatten

Remissvar

Verksamhetsprogram 2017-2020

Frågor och svar

En hög med papper

Stadgar, vårt material med mera

Du hittar våra stadgar, verksamhetsberättelser och material om rättighetspolitik om du klickar på länkarna nedan.

Stadgar och verksamhetsberättelser
Material
Lyssna på DHRs podd Hur tänkte ni nu?

Rättighetspolitiska prioriteringar

  1. Personlig assistans och övriga LSS-insatser, samt liknande insatser inom Socialtjänstlagen (SOL)
  2. Universell utformning (tillgänglighet och användbarhet)
  3. Jämlik och jämställd hälsa

 

Intresserad av att jobba i nätverk?

Nätverk i DHR styrs ”underifrån”, alltså av medlemmarna själva utifrån de rättighetspolitiska prioriteringarna. Så här är det tänkt:

  • Nätverken är fristående från avdelningar och distrikt, och består av medlemmar som är intresserade av att arbeta med en tydlig rättighetspolitisk fråga.
  • Syfte och mål för respektive nätverk formuleras av deltagarna själva.
  • Inom nätverket sker en ansvarsfördelning gällande sammankallande, dokumentation, kontakt med kansliet och förbundsstyrelsen.
  • Arbetsgrupper inom nätverket kan utreda en särskild punkt, skapa en aktivitet, göra en skrivelse, debattartikel eller liknande.
  • Nätverkets livslängd är fram till nästkommande förbundsmöte.
  • Styrelseledamöterna Lars-Göran Wadén (Universell utformning), Jihad Menhem (Jämlik och jämställd hälsa) och Stefan Sundquist (LSS/Personlig assistans) är igångsättare och kontaktpersoner för varsitt nätverk, baserat på de prioriterade rättighetspolitiska områdena under perioden mellan våra förbundsmöten.

Mejla någon av kontaktpersonerna ovan om du vill vara med.

Kommunicera rättighetspolitik

Detta material är till för er som arbetar i DHRs avdelningar och distrikt. Den gröna “Våra krav” är tänkt att användas i möten med politiker, tjänstemän och andra kommunala aktörer. Den finns tryckt  och kan beställas från [email protected].

De två övriga är ett studiematerial om påverkansarbete ur olika perspektiv. De finns inte tryckta, utan klicka på bilderna för att läsa/ladda ner och skriv ut dem.

Kontakta gärna Janna Olzon om ni behöver hjälp med att komma igång.

 

 

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev