Vilhelm Ekensteen stipendium

För att hedra minnet av Vilhelm Ekensteen och hans gärning har DHR instiftat ett pris i hans anda.

Vilhelm Ekensteen var vice ordförande för DHR under åren 1994 till 2001. Men framför allt var han en förkämpe för assistansberättigades rättigheter och en av medgrundarna till IfA, Intressegruppen för Assistansberättigade. Han var en funktionshinderpolitisk pionjär som redan 1968 i boken På Folkhemmets bakgård lanserade det ”relativa handikappbegreppet”, vilket innebär att det inte är funktionsnedsättningen i sig som verkar handikappande utan mötet med en oförstående omgivning eller bristande miljö som själva funktionshindret uppstår.

Det är DHR:s medlemmar som nominerar kandidater till priset och det är DHR:s förbundsstyrelse som utser vinnaren av priset. Nomineringen startar i april. Personer som nomineras till priset behöver inte vara medlemmar i DHR.

Den nominerade ska vara tillfrågad och tackat ja till att bli nominerad. En tydlig motivering varför personen i fråga är en värdig vinnare av priset ska finnas med i nomineringen.  
Nomineringstiden är fram till och med 31 oktober 2023.

Nominera här