Botkyrka - Salem

VÄLKOMMEN TILL DHR BOTKYRKA-SALEM

Vi är en organisation för personer med nedsatt rörelseförmåga. Vårt mål är att alla människor ska känna sig välkomna och inkluderade i samhället. Vår vision är ett universellt utformat samhälle – ett jämlikt och jämställt samhälle där varje människa ses som en tillgång.

OM OSS

DHR Botkyrka-Salem arbetar med påverkansarbete för att samhället ska bli bättre och mer tillgängligt för alla.

Vill du vara med? Har du idéer om vad vi i DHR Botkyrka-Salem kan göra tillsammans? Vill du komma i kontakt med oss?

Mejla till [email protected]

Läs mer om DHR

BLI MEDLEM I DHR

Under DHR:s 100 år (vi fyller år 2023) har villkoren för personer med nedsatt rörelseförmåga självklart förbättrats. Men nu börjar det blåsa kallt igen, och behovet av en stark motståndsrörelse är större än på många år. Den personliga assistansen är i fara, parkeringstillstånd dras in och det snålas på bilstöd. Därför behövs också du som medlem!

Tillsammans med andra medlemmar kan du delta i fritidsaktiviteter, kamratstöd och social gemenskap.
Som medlem i DHR har du tillsammans med andra medlemmar möjlighet att påverka så att ditt lokalsamhälle blir mer jämlikt och jämställt.

Medlemsansökan