Inställt årsmöte

Med anledning av det rådande Coronaläget har styrelsen beslutat att skjuta fram avdelningens årsmöte på obestämd tid i avvaktan på Folkhälsomyndighetens och Förbundsstyrelsens rekommendationer. Nytt datum för årsmötet kommer att meddelas medlemmarna via hemsida, mail, telefon eller andra kanaler vi har att förfoga över.
Läs mer

Utmärkelsepris till Gerth Johansson

Vår högt uppskattade glädjespridare och allt-i-allo Gerth Johansson tog mycket välförtjänt emot  Region  Hallands utmärkelsepris  2019 vid regionfullmäktiges  sammanträde 2019-12-11. Stort grattis från alla medlemmar!
Läs mer

Fullt tryck på Mölle

DHR Falkenbergsavdelningen skänkte vid seremoni en luftpump att pumpa rullstolar till Mötesplats Mölle att användas av DHR-medlemma. och andra när luften gått ur
Läs mer

DHR Falkenbergsavdelningen hade ett välbesökt medlemsmöte i Framtidens Hus söndagen den 27 april.
Läs mer

Årsmöte

DHR Falkenbergsavdelningen höll årsmöte söndagen den 16 mars i Framtidens Hus.
Läs mer

Kaffe med kör

Februarimötet gästades av Bertil Berggrens sånggrupp.
Läs mer

Aktiviteter

Se våra aktiviteter våren 2014
Läs mer

Tidigare nyheter