VÄLKOMMEN TILL DHR Malmö

Vi är en organisation för personer med nedsatt rörelseförmåga. Vårt mål är att alla människor ska känna sig välkomna och inkluderade i samhället. Vår vision är ett universellt utformat samhälle – ett jämlikt och jämställt samhälle där varje människa ses som en tillgång.

OM DHR Malmö

DHR Malmö arbetar med påverkansarbete lokalt för att samhället ska bli bättre och mer tillgängligt för alla. Vi samlas också kring idrott och andra sociala aktiviteter som middagar och after work.

Vill du vara med? Har du idéer om vad vi i DHR Malmö kan göra tillsammans? Vill du komma i kontakt med oss? Mejla till [email protected] eller ring 076-130 84 81.

I Medlemsbladet för hösten 2024 kan du läsa om kommande medlemsaktiviteter.


Vi finns även på Facebook

Läs mer om DHR

BLI MEDLEM I DHR

Under DHR:s mer än 100 år som organisation (vi bildades 1923) har villkoren för personer med nedsatt rörelseförmåga självklart förbättrats. Men nu börjar det blåsa kallt igen, och behovet av en stark motståndsrörelse är större än på många år. Den personliga assistansen är i fara, parkeringstillstånd dras in och det snålas på bilstöd. Vi hör till och med åsikter om att det borde införas institutioner igen. Därför behövs också du som medlem!

Tillsammans med andra medlemmar kan du delta i fritidsaktiviteter, kamratstöd och social gemenskap.
Som medlem i DHR har du tillsammans med andra medlemmar möjlighet att påverka så att ditt lokalsamhälle blir mer jämlikt och jämställt.

Bli medlem