VÄLKOMMEN TILL DHR ALE

Vårt mål är att alla människor ska känna sig välkomna och inkluderade i samhället. Vår vision är ett universellt utformat samhälle – ett jämlikt och jämställt samhälle där varje människa ses som en tillgång.

Nyheter

Nyheter

God Jul & Gott Nytt År

Vi i DHR Ales styrelse vill passa på att önskar er God…

Läs mer
Väg i höstskrud

Höstens medlemsutskick

Nu har vi skickat ut höstens medlemsutskick till er medlemmar, antingen via…

Läs mer

DHR Ale tar tempen på partierna i Ale kommun inför valet 2022

DHR Ales styrelse har valt att ta tempen på samtliga partier i…

Läs mer
Nyheter

Bli medlem hos oss

DHR Ale behöver dig som medlem. Oavsett om du väljer att vara aktiv eller bara vill stödja oss är ditt medlemskap viktigt. Ju fler vi är, desto starkare blir vår röst!

Läs mer här

Globala mål och rättigheter

DHR arbetar rättighetspolitiskt med utgångspunkt från FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Att koppla samman konventionens artiklar och de globala målen i Agenda 2030 skapar samband och begriplighet, samt utökar användningen av bägge tillsammans.

Nio av de globala målen har direkt koppling till konventionens rättighetsartiklar. Vi har valt ut 13 artiklar som illustrerats i samma manér som målen är illustrerade för att på ett enklare vis förstå kopplingen. Vi kallar dem för Rättighetsikoner.

Rättighetsikonerna är fria att ladda ner och använda.

Globala rättigheter