VÄLKOMMEN TILL DHR ALE

Vårt mål är att alla människor ska känna sig välkomna och inkluderade i samhället. Vår vision är ett universellt utformat samhälle – ett jämlikt och jämställt samhälle där varje människa ses som en tillgång.

Nyheter

Nyheter

Kallelse till årsmöte och medlemsutskick 2024

Årsmötesklubba Nu har vi skickat ut vårens medlemsutskick till er medlemmar, antingen…

Läs mer

Viktig information om nya avgifter vid ej avbeställd färdtjänstresa!!!

Vi vill informera er om att Ale kommun beslutat på kommunfullmäktige den…

Läs mer

God Jul & Gott Nytt År!

Vi i DHR Ales styrelse önskar er alla God Jul och Gott…

Läs mer
Nyheter

BORT MED HINDRET!

En kant eller en trög dörr. För oss med nedsatt rörelseförmåga är vardagen ofta full av hinder som skulle vara enkla att ta bort. Men hur anmäler jag, och till vem? För att underlätta har DHR tagit fram appen Bort med hindret!

Läs mer här

Bli medlem hos oss

DHR Ale behöver dig som medlem. Oavsett om du väljer att vara aktiv eller bara vill stödja oss är ditt medlemskap viktigt. Ju fler vi är, desto starkare blir vår röst!

Läs mer här

Globala mål och rättigheter

DHR arbetar rättighetspolitiskt med utgångspunkt från FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Att koppla samman konventionens artiklar och de globala målen i Agenda 2030 skapar samband och begriplighet, samt utökar användningen av bägge tillsammans.

Nio av de globala målen har direkt koppling till konventionens rättighetsartiklar. Vi har valt ut 13 artiklar som illustrerats i samma manér som målen är illustrerade för att på ett enklare vis förstå kopplingen. Vi kallar dem för Rättighetsikoner.

Rättighetsikonerna är fria att ladda ner och använda.

Globala rättigheter