DHR Region Halland

DHR Region Halland

Vårt mål är att alla människor ska känna sig välkomna och inkluderade i samhället. Vår vision är ett universellt utformat samhälle – ett jämlikt och jämställt samhälle där varje människa ses som en tillgång.

Nyheter

Nyheter

Husknuten aktiviteter

Läs mer

Diskriminerings anmälan

Läs mer

HUSKNUTENS WEBBVISION

Till alla funktionshinderföreningar i Halland!HUSKNUTENS WEBBVISION som sänts via YouTube Ni har möjlighet…

Läs mer
Nyheter