DHR Region Halland

DHR Region Halland

Vårt mål är att alla människor ska känna sig välkomna och inkluderade i samhället. Vår vision är ett universellt utformat samhälle – ett jämlikt och jämställt samhälle där varje människa ses som en tillgång.

Nyheter

Nyheter

Webbvision Husknuten

Läs mer

Utbildning

Läs mer

Internationella Funktionshinderdagen

Läs mer
Nyheter