LITE HISTORIK OM DHR VÄSTERVÅG

Hösten 1949 samlades ett antal personer i Varberg till ett informationsmöte.
Två anställda vid Apelvikens kustsanatorium, A O Arkeryd och Greta Pettersson,
hade tillsammans med Ingemund Bengtsson för avsikt att få till stånd en förening för handikappade.
Mötet utsåg en interimsstyrelse, och föreningen fick vid starten 20 – talet medlemmar. Den första ordinarie styrelsen som tog vid efter en tid, hade som ordförande Everth Börjesson, vice var Åke Johansson, sekreterare Nils Fridh, kassör Greta Pettersson och ledamot Anna-Greta Pettersson.
Den 11 maj 1950 anslöts föreningen till riksförbundet som då fortfarande hette De Vanföras Riksorganisation, DVR, och fick därifrån 200 kr som starthjälp. Det gällde nu att värva medlemmar för att kunna sätta makt bakom det man ville uträtta, och man måste också bygga upp föreningens ekonomi.
Damernas handaflit gav vinster till lotterier, per cykel åkte man runt till biograferna med affishställ och insamlingsbössor, till fackföreningar och andra organisationer skrevs brev med anhållan om bidrag. Resultatet uteblev inte, men den första tiden var ändå kassan ändå så pass liten att deltagare i konferenser och annat fick stå för kostnaderna själva. I bästa fall kunde man få resan betald. Mitt i allt arbete kopplade man dock av med någon liten festlighet, ofta hemma hos någon medlem, men var ju inte så många, eller också ordnas en utflykt. Någon egen lokal hade man inte. Till en början hölls möten hos IOGT, men trapporna där var svåra, och så flyttade man till pensionärshemmet på Södergatan där man fick en källarlokal.
I början av 60-talet kom man så till den gamla skolan på Getterön. Som ett kuriosum från denna första hemlösa tid kan berättas att ett möte som var avsett att hållas i Veddige, fick flyttas till en annan plats på grund av mul- och klövsjuka! 1966 ljusnade det emellertid på lokalfronten. Vandrarhemmet på Getterön stod tomt, det hade som sådant blivit utdömt av hälsovårdsnämnden. En uppgörelse kunde så småningom komma till stånd med fastighetsägaren, Varbergs kommun,och föreningen fick nyttjerätten till det som kom att bli dess fasta punkt och en kär samlingsplats året runt för dess medlemmar.
Genom åren har gården som består av en trevånings huvudbyggnad och ett enplans annex, fortlöpande rustats upp och förbättrats. Kommunen svarar för det yttre underhållet och föreningen för det inre.
En om- och tillbyggnad av annexet stod klar 1983, installation av hiss upp till huvudbyggnadens andra våning gjordes -86. Båda dessa projekt kunde genomföras tack vare anslag från kommunen och Stiftelsen Apelvikens Sjukhus. Större inköp såsom verkstadsutrustning, kyl- och frysskåp m m, har också möjliggjorts genom bidrag från Apelviksstiftelsen.
Under senare år har rummen moderniserats och gjorts mer tillgängliga och i annexet ”Eneskär” har varje rum egen uteplatsunder tak. Föreningen satsar hela tiden på att ha en god tillgänglighet för ALLA.
Uthyrningsverksamheten startade så smått 1967, och nu är efterfrågan så stor att alla inte kan tas emot.
Gästerna kommer ofta gruppvis från olika regioner och kommuner, omsorgsverksamheten och olika äldreboenden många återkommer år efter år, liksom Getteröförälskade medlemmar från DHR – avdelningar runt om i landet. Även icke medlemmar är lika välkomna.
Uthyrningen och olika fond och stiftelseansökningar samt gåvor finansierar driften av anläggningen.
Inkomsterna gör det möjligt att dels hålla en god standard, samt att ge bidrag till medlemmarnas aktiviteter.
De resor som föreningen ordnar kan också subventioneras så att priset blir rimligt för medlemmarna.

Under det senaste åren har vi också fått ett tillgänglighetsbad och tillgänglig lekplats ute på 5:e Vik tack vare ett gott samarbete med Varbergs Kommun, KTRR och Dennis Bengtsson vår ordförande. 3 Badrullstolar finns där och både toalett och duschutrymme med takliftar.
Under åren har föreningen kunnat glädjas åt ett alltmer tilltagande samarbete med kommunens övriga tillgänglighetsorganisationer via Kommunala Tillgänglighetsrådets Referensgrupp (KTRR) där vi gemensamt arbetar för att göra Varberg tillgängligt för alla. Genom det gemensamma arbete som bedrivs i det KTRR har samförståndet ökat, inte bara organisationerna emellan, utan även med kommunens politiker och tjänstemän. Tack vare Föreningsservice som bär stora delar av lönekostnaden, kan avdelningen hålla en deltidsanställd på sitt kansli, samt en deltidsanställd som arbetar ute i lokalerna. Ett stöd som inte kommer så många organisationer i landet till del, och som vi är varmt tacksamma över.
Framtiden står skriven i stjärnorna, men vi vet att mycket arbete ligger framför oss.
De gånga årens strävanden har visserligen medfört framgångar, men det återstår så mycket, både lokalt och på riksplanet. Tillgängligheten när det gäller bostäder, butiker och allmänna lokaler, liksom hela den yttre miljön, är fortfarande ett stort område, så också en anpassad kollektivtrafik. Arbete åt funktionsnedsatta ungdomar i stället för pension, en utbyggnad, fri hemtjänst är andra viktiga punkter på programmet.
Trots de förbättringar som ändå skett, är vägen till målet fortfarande lång. Genom de lite över 70 åren som gått har vi haft glädjen av ett mycket gott stöd från olika håll. De anslag vi fått från kommun, stiftelser och organisationer, gåvorna från företag och enskilda, har inte bara haft materiell betydelse. Lika viktiga har de varit som uppmuntrande bevis på uppskattning av vårt arbete. Vi vill till alla framföra vårt varma tack, och vi hoppas på fortsatt gott samarbete.
En förening står sig dock slätt om ingen finns som arbetar med det som kommer in och blickar ut i framtiden. Medlemmarnas insatser är ovärderliga, de är så att säga grunden som hela byggnaden vilar på. Till Er alla tack för det Ni redan gjort, för det Ni gör och förhoppningsvis fortsätter att göra! Om de som efter hand skall ta vid kommer att arbeta i samma anda, kan vi se fram mot en fortsatt fin gemenskap i vardag och fest, i arbete för Västervåg och för hela den samlade tillgänglighetsrörelsen.

Vandrarhemmet har idag rumsuthyrning året runt!
I huvudbyggnaden har vi 13 st rum varav 7 rum tillgängliga för rullstolsburna.
Med totalt 34 bäddar. Dessutom finns det möjlighet för extrasängar.

Eneskär, som är det lilla huset (annexet), består av 4 gästrum med totalt 10 bäddar.
Dessa rum är tillgänglighetsanpassade och med egen uteplats.

Totalt har vandrarhemmet drygt 40 bäddar, allt från enbäddsrum till 4-bäddsrum.

• Vandrarhemmet ligger i ett fantastiskt läge ute på Getterön, med fina stränder och Naturreservatet
Västra Getterön med vandringsmöjligheter.

• För allas trevnad tillåts inte sovsäck i sängarna, därför hyr Vandrarhemmet ut sängkläder och handdukar till en kostnad av 100:-/ set såvida du inte tar med eget.

• När du bor på DHR-Västervåg Vandrarhem gäller självhushåll, och städning av rum ingår inte i logipriset. Därför förutsätter vi att du innan avresan städar rummet enligt anvisningar. Är rummen inte till belåtenhet vid vår kontroll blir du debitering skyldig.
• Detta gäller även allmänna utrymmen och toaletter.
• Annars erbjuds slutstädning för 350:-/ rum.
• Vandrarhemmet erbjuder bland annat tvättmöjlighet, Wifi samt TV.
• På grund av allergier och av andra skäl tillåts än så länge inte hundar på Vandrarhemmet. Personalen har planer och idéer om hur de kan förenkla semestern för er hundägare genom att möjligen kunna stanna över här på Vandrarhemmet. Däremot är det fortfarande en idé som ännu inte blivit till verklighet.

• Hitintills tar Vandrarhemmet endast emot kontant betalning, eller via bankgiro och Swish.