Lokalföreningen DHR Västervåg

DHR Varberg

Vi är en organisation för personer med nedsatt rörelseförmåga. Vårt mål är att alla människor ska känna sig välkomna och inkluderade i samhället. Vår vision är ett universellt utformat samhälle – ett jämlikt och jämställt samhälle där varje människa ses som en tillgång.

Som medlem finns möjlighet till  social gemenskap i form av fritidsaktiviteter, utflykter, kurser, resor, kulturevenemang och samvaro. Som medlem i DHR får man garanterat nya vänner och bra kontakter. Vi arrangerar flera träffar under året i form av fester, grillaftnar, m.m. Programmet finns i vår tidning Västervågaren.

Som medlem i DHR får du till att börja med DHR:s egen tidning ”Funktionshinderpolitik” i din brevlåda. Du får också tillgång till en rad förmåner knutna till försäkringar, hotellvistelser, rabatter på bilinköp, ”smarta produkter i vardagen”,
m m.

Som del i ditt medlemskap i lokalavdelningen, så får du rabatter på flertalet butiker, vilka är presenterade i vår tidning Västervågaren 2021

Vi driver ett tillgängligt vandrarhem med plats för ca 40 gäster.