• Ett gult rapsfält med en liten dunge av träd i mitten

God Jul och Gott Nytt År

Styrelsen för DHR Region Västra Götaland önskar alla medlemmar och avdelningar en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! Kansliet öppnar åter på måndag 7:e januari 2019
Läs mer

Årsmöte 2019

Årsmötet 2019 för DHR Region Västra Götaland äger rum söndagen 28 april på Nordiska folkhögskolan i Kungälv. Kl. 10.30- 16.00 OBS! Motioner och förslag till DHR Region Västra Götalands årsmöte ska vara kansliet tillhanda senast 31 januari 2019.
Läs mer

Styrelsen för DHR Region Västra Götaland har konstituerat sig

Nya styrelsen för DHR Region Västra Götaland konstituerade sig torsdagen 3 maj på Vara folkhögskola. Ordförande: Mohammed Jaber, Vice ordförande: Ing-Marie Lagher Kågerstig, Sekreterare: Jan Ambecker, Kassör: Marianne Enoksson, Ledamot: Robert Kindberg.  
Läs mer

Avdelningskatalogen 2017-2018

Avdelningskatalogen, den s. k “körsbärsboken” för 2017-2018 är nu klar. Den finns att beställa i pappersform eller som pdf-fil. Maila din beställning till [email protected]
Läs mer

Tidigare nyheter