Leva & Fungera 26-28 mars 2019 Svenska Mässan, Göteborg

DHR Region Västra Götaland medverkar på Leva & Fungera Mässan som utställare. Tillsammans med Förbundet har DHR Region Västra Götaland en monter på mässan. Det är viktigt att synas! Kom och besök oss i vår monter C04:50.
Läs mer

Obs! EU-Kurs lördag den 2 mars 2019

Datum:  2 mars 2019 Målgrupp: EU-ansvariga och övriga intresserade Ämne: Inför EU-valet 26 maj Mål: Mänskliga rättigheter, skapa kontakter via nätverk, påverkansmöjligheter genom att rösta till EU parlamentet Plats: Dalheimers hus Göteborg Anmäl dig direkt till Marianne Enoksson E-post: [email protected]
Läs mer

DHR Region Västra Götaland Nya Broschyr

Styrelse för DHR Region Västra Götaland har tagit fram en broschyr som beskriver vår verksamhet   läs mer om oss här
Läs mer

Årsmöte 28 april 2019

Årsmötet 2019 för DHR Region Västra Götaland äger rum söndagen 28 april på Nordiska folkhögskolan i Kungälv. Kl. 09.30- 16.00 OBS! Motioner och förslag till DHR Region Västra Götalands årsmöte ska vara kansliet tillhanda senast 31 januari 2019.
Läs mer

Styrelsen för DHR Region Västra Götaland har konstituerat sig

Nya styrelsen för DHR Region Västra Götaland Ordförande: Mohammed Jaber, Vice ordförande: Ing-Marie Lagher Kågerstig, Sekreterare: Jan Ambecker, Kassör: Marianne Enoksson, Ledamot: Håkan Högberg.  
Läs mer

Avdelningskatalogen 2017-2018

Avdelningskatalogen, den s. k “körsbärsboken” för 2017-2018 är nu klar. Den finns att beställa i pappersform eller som pdf-fil. Maila din beställning till [email protected]
Läs mer

Tidigare nyheter