Västra Götaland

DHR Region Västra Götaland har ca 1400 medlemmar fördelade på 21 avdelningar och ett antal avdelningar bedriver ett begränsadverksamhet vilka är spridda över hela Västra Götaland.

DHR Region Västra Götaland anordnar kurser med olika teman som känns angelägna för verksamheten och för medlemmarna.

Distriktets/regionens ändamål är att, inom sitt verksamhetsområde, driva rättighetspolitik vars mål är att personer med nedsatt rörelseförmåga ska vara jämställda, jämlika och delaktiga i samhället.

Detta arbete har sin utgångspunkt FN:s deklaration för mänskliga rättigheter och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning samt av DHR:s förbundsmöte antagna policydokument.

Distriktet/regionen verkargenom att bedriva opinionsbildning och informera om frågor som rör personer med nedsatt rörelseförmåga samt genom att vara en mötesplats för kunskapsutbyte.

Distriktet ska stödja samverkan mellan DH-avdelningar inom distrikts/regionens verksamhetsområde.

All verksamhet planeras och genomförs så att varje medlem kan medverka.

DHR Region Västra Götalands kansli är beläget i Göteborg.  kansliet är bemannad varje måndag av en styrelse ledamot.

 

Välkommen till oss!

Slottsskogsgatan 18
414 53  GÖTEBORG
E-post [email protected]