Länkar

Länkar
Idrottens bingo
Stödjer föreningslivet, läs mera här www.idrottensbingo.se

DHR avdelningar i Östergötland
Norrköping: www.dhrnorrkoping.se
Motala: www.dhr-motala.se
Distriktet: www.dhr.se/ostergotland

Handikapparkeringar, Linköpings kommun:
Karta Linköpings innerstad
Karta Linköpings kommun
Parkering startsida
Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Corren, Linköpings kommun 16 februari 2020:
Avgiftsfria handikapparkeringar borta i Linköping!

Hjälpmedel mm
Hjälpmedelsinstitutet: www.hi.se
Spinalisttips: www.spinalisttips.se
Funkaportalen: www.funkaportalen.se
Mobilitetscenter (hjälper till med utprovning och rådgivning vid bilanpassning): www.mobilitetscenter.se
Åsa Stenmark kläder: www.asastenmark.se

Bilanpassare
Hedemora bilanpassning: www.hedemoraanpassning.se
Autoadapt: www.autoadapt.se
Permobil: www.permobil.se
Bil & Marin Textil: www.bilomarintextil.se
Bilanpassning i Staffanstorp: www.bilanpassning.com
Bilinredarna: www.bilinredarna.se
Mobilina som säljer begagnade handikappanpassade bilar: www.mobilina.se

Försäkringskassan (handhar ansökan om bilanpassning): www.forsakringskassan.se

Övrigt
Linköpings Handikappidrottsförening: www.lhif.se
SHIA (Svenska handikapporg internationella biståndsförening): www.shia.se
Fontänen: www.fontanen.org
Forum Kvinnor och funktionshinder (arb för att motverka alla former av diskriminering osv): www.kvinnor-funktionshinder.se
Independent living (ILI) tankesmedja: www.independentliving.org
HRF, Hörselskadades Riksförbund: www.hrf.se
HSO, Handikappförbundens samarbetsorgan: www.hso.se
Lika unika, Federationen mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning: www.likaunika.org
NHR, Neuroförbundet: www.nhr.se
Nationellt kunskapscenter för bostadsanpassning: www.bostadscenter.se
Personskadeförbundet RTP: www.rtp.se
RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar: www.rbu.se
Rekryteringsgruppen: www.rekryteringsgruppen.se
Reumatikerförbundet: www.reumatikerforbundet.org
SDR, Sveriges Dövas Riksförbund: www.sdr.org
SHIF, Svenska Handikappidrottsförbundet: www.shif.se
SRF, Synskadades Riksförbund: www.srfriks.org
Svenska Kommittén för Rehabilitation International: www.sveri.se
Svenska FN-förbundet: www.fn.se
HandikappHistoriska Föreningen: www.hhf.se