Region Örebro län

Här är vi representerade

RFF referensgrupp

Ordinarie
Ritva Korva

Ersättare
Sven-Peter Sörensson

Brukarråd Centrum för hjälpmedel

Ordinarie
Ritva Korva

Ersättare
Sven-Peter Sörensson

Brukarråd Vuxenhabiliteringen

Ordinarie
Sven-Peter Sörensson

Ersättare
Vakant

Brukarråd Ortopedteknik

Ordinarie
Bengt Salomonsson

Ersättare
Ritva Korva

Brukarråd Rehabkliniken

Ordinarie
Ritva Korva

Ersättare
Katarina Sölvemyr