Region Örebro län

Färdtjänst

Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken och är till för personer som har väsentliga svårigheter att ta sig till eller åka med den allmänna kollektivtrafiken. Reglerna för färdtjänst finns i färdtjänstlagen som är en trafiklag.

Här berättar vi om  vårt arbete med färdtjänsten i vårt län som sedan 2017 kallas Serviceresor