BERÄTTA DIN HISTORIA

I 100 dagar kommer vi att publicera – på förbundets hemsida och i sociala medier – medlemmars berättelser tillsammans med nedslag i historien. Det blir pusselbitar som fyller DHR:s historia med liv. En historia om en frigörelsekamp värd att berätta idag och bevara för framtida generationer!


SÅ HÄR KAN DU BIDRA

Välj ut en minnesvärd händelse eller en förändring i ditt, eller en närståendes liv. Det kan handla om att flytta hemifrån, att få hjälpmedel anpassade för dig, skillnaden hur det var innan och efter färdtjänst fanns, hur livskvalitén har förändrats med en personlig assistent, hur livet blev lättare när hissar installerades i huset, eller när det äntligen finns en ramp in till mataffären.

Det kan också handla om reformer dom du varit med och slagits för, insändare du skrivit, viktiga avgörande möten som du minns, människor som förändrat sina attityder, känslan av inkludering eller utanförskap – ja helt enkelt det som hör livet till när man har en funktionsnedsättning.

Skriv gärna kort. En bra längd är ungefär en halv A4. Om du har du mer att berätta, skriv fler berättelser! Vi kan komma att redigera texter som är längre så att allas berättelser blir ungefär lika långa. Vi behöver därför få ditt skriftliga medgivande gällande publicering och redigering för att göra detta möjligt.


HUR KOMMER DIN BERÄTTELSE ANVÄNDAS?

Bidragen kommer att publiceras på förbundets hemsida, i sociala medier (exempelvis Facebook och Instagram) och kanske även i en utställning eller samlad skrift längre fram.

Ditt namn kommer att anges i samband med berättelsen. Vill
vara anonym så går även det bra, säg bara till.


SKICKA IN DIN BERÄTTELSE

Du kan skicka din berättelse till e-postadressen [email protected] eller med vanlig post till postadressen nedan. Du kan alternativt välja att klicka på länken nedan. Då kommer du till ett formulär där du kan skriva din berättelse och skicka in direkt.


SKICKA GÄRNA MED BILDER

Har du bilder som kopplar till din berättelse, kan du skicka in
dem digitalt till: [email protected].
Har du bara foto i dia eller pappersformat kan du i stället skicka till postadressen nedan:

DHR
Storforsplan 44
Box 43
123 21 Farsta

Märk kuvertet med ”Min historia”.