Innan du tar bilder på personer som deltar i festligheterna behöver du deras samtycke.
Tala i samband med detta om att:
– Bilderna tas för att publiceras på sociala medier inom er egen avdelning/distrikt/region och centralt inom – DHR som en del av DHR:s påverkansarbete.
– Förklara för de som ska lämna sitt samtycke att man alltid har rätt att ångra sig och ta tillbaka sitt samtycke samt var man kan vända sig om man ångrar sig.
– Förklara att personuppgifterna inte ska lagras längre än vad som är nödvändigt för ändamålen för vilka personuppgifterna behandlas, om inte annan lag eller författning kräver bevarande av personuppgifter längre tid än angivet.
– Tala även om att den personuppgiftsansvarige är styrelsen samt hur man kan komma i kontakt med dem.
– Tala om att man har rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter genom att vända sig till styrelsen. Samt begränsning av behandling av personuppgifterna eller att invända mot behandlingen.

De som samtyckt har alltid rätt att kontakta styrelsen för att begära tillgång till sina personuppgifter, begära rättelse, få information om vilka uppgifter som behandlas om en själv, radering eller begränsning av sina personuppgifter. Man har även rätt att invända mot behandlingen.

Kontakta då oss på [email protected] eller på 08-685 80 00. Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt så har du även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Tala om att det går att lämna klagomål till Integritetsmyndigheten om man anser att ens personuppgifter har behandlats på ett felaktigt sätt.

Tänk på att
Det måste vara lika lätt att återkalla ett samtycke som att lämna det.

Dokumentera att ni har fotograferat deltagarna och bett om deras samtycke för detta, hur och när samtycket inhämtades samt vilken information som de fått i samband med samtycket och vad syftet är. Spara dokumentationen för framtiden.

Här kan du läsa mer om vad man ska tänka på vid ett samtycke:
https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd/det-har-galler-enligt-gdpr/rattslig-grund/samtycke/