• DHR Örebroavdelning

  • DHR Örebroavdelning

  • DHR Örebroavdelning

Hur är det med tillgängligheten i det offentliga rummet i Örebro kommun?

I Örebro stadskärna finns ett stort antal butiker, kaféer och restauranger som är en viktig del av det offentliga rummet. Många av dessa finns i äldre fastigheter som byggdes i en tid då tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar inte var prioriterad på samma sätt som idag. Ofta finns det en nivåskillnad mellan gatan (kommunens ansvar)→
Läs mer

Tillgängliga butiker på landsbygden? – Vad tycker du?

Länsstyrelsen i Örebro län har startat ett projekt för att skapa större möjligheter till en bättre service och mer lönsamma butiker på landsbygden. Projektet syftar till att öka möjligheten för alla att kunna utnyttja butikens tjänster och att handla på ett enklare sätt. För att kunna göra det så tror vi att servicestället/butiken behöver bli→
Läs mer

Du bestämmer betalningssättet – inte färdtjänstchauffören!

Inom färdtjänsten i Örebro län ska alla fordon vara utrustade med terminal för kortbetalning med bankernas vanliga betalkort. Betalningen av egenavgiften till chauffören kan därför ske antingen med kort eller kontanter. Det är du som resenär som bestämmer betalningssättet. Det förekommer att chaufförer säger till den resande att kortläsaren är trasig så att det endast→
Läs mer

Inför höstens val. Svar om färdtjänstavgiften från de politiska partierna

Vår fråga: En resa med kollektivtrafiken inom tätorten Örebro med återresa inom 3 timmar kostar idag 80 kr för den som p g a sin funktionsnedsättning måste åka färdtjänst medan andra som kan åka stadsbuss får betala 20 kr. När tänker Örebro kommuns politiker rätta till detta uppenbara brott mot den FN-konvention som Sverige ratificerade→
Läs mer

Avgiftsfria skollovsresor för ungdomar med kollektivtrafiken måste gälla alla!

I årets budget har regeringen avsatt pengar så att alla skolungdomar ska kunna åka gratis med kollektivtrafiken i sommar. Region Örebro län söker detta statsbidrag och vill införa gratis sommarlovsresor även i vårt län. Enligt regeringen så får man dock själv avgöra vad som menas med “avgiftsfri kollektivtrafik“. Färdtjänst är en form av anpassad kollektivtrafik→
Läs mer

Alla som åker färdtjänst är inte åldringar som befinner sig i ett digitalt utanförskap

Nu måste  Länstrafiken skärpa sig när det gäller hur man informerar färdtjänstresenärer i samband med beställning av resor. Idag kan beställning göras endast via ett telefonsamtal med beställningscentralen 0771-92 00 00 som är öppen 06.30 – 21.30. Ofta får man sitta i en lång telefonkö när man vill beställa en resa. • Ingen möjlighet att→
Läs mer

Örebro kommun bryter mot FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

FN-konventionen: ”Artikel 9 Tillgänglighet För att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att leva oberoende och att fullt ut delta på alla livets områden, ska konventionsstaterna vidta ändamålsenliga åtgärder för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning får tillgång på samma villkor som andra till den fysiska miljön, till transporter, till information och kommunikation, innefattande→
Läs mer

Tidigare nyheter