• DHR Örebroavdelning

  • DHR Örebroavdelning

  • DHR Örebroavdelning

Nu kan du beställa din färdtjänstresa via app eller webbplats.

I Länstrafikens nya app kan du själv boka din färdtjänstresa utan att behöva sitta i en telefonkö. Detta kan du göra när som helst på dygnet och du kan enkelt hålla koll på ditt resande. Appen laddas ner i Appstore eller Playbutik: sök efter Serviceresor. Du kan också boka dina resor på webben via serviceresor.regionorebrolan.se.  →
Läs mer

Örebro och Kumla kommuner ville inte ha statsbidrag för högre dagersättning till personer som jobbar inom daglig verksamhet.

Under år 2018 kunde alla landets kommuner söka ett riktat statsbidrag som syftade till en höjning av habiliteringsersättningen dvs den ”lön” som man kan få om man jobbar inom kommunernas dagliga verksamhet. Av någon anledning avstod Kumla kommun helt från att söka detta statsbidrag medan Örebro kommun bara sökte en del (2 100 000 kr)→
Läs mer

Färdtjänstens trappklättrartjänst – ett sätt att förhindra ofrivillig husarrest.

De allra flesta som har ett färdtjänsttillstånd har en rörelsenedsättning som gör det svårt att ta sig ombord på bussar eller tåg där det finns nivåskillnader i form av trappsteg. Det är därför anmärkningsvärt att bara en procent (ca 100 av 10 000) av färdtjänstresenärerna i Örebro län har fått ett särskilt tillstånd till att→
Läs mer

Hur är det med tillgängligheten i det offentliga rummet i Örebro kommun?

I Örebro stadskärna finns ett stort antal butiker, kaféer och restauranger som är en viktig del av det offentliga rummet. Många av dessa finns i äldre fastigheter som byggdes i en tid då tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar inte var prioriterad på samma sätt som idag. Ofta finns det en nivåskillnad mellan gatan (kommunens ansvar)→
Läs mer

Tillgängliga butiker på landsbygden? – Vad tycker du?

Länsstyrelsen i Örebro län har startat ett projekt för att skapa större möjligheter till en bättre service och mer lönsamma butiker på landsbygden. Projektet syftar till att öka möjligheten för alla att kunna utnyttja butikens tjänster och att handla på ett enklare sätt. För att kunna göra det så tror vi att servicestället/butiken behöver bli→
Läs mer

Du bestämmer betalningssättet – inte färdtjänstchauffören!

Inom färdtjänsten i Örebro län ska alla fordon vara utrustade med terminal för kortbetalning med bankernas vanliga betalkort. Betalningen av egenavgiften till chauffören kan därför ske antingen med kort eller kontanter. Det är du som resenär som bestämmer betalningssättet. Det förekommer att chaufförer säger till den resande att kortläsaren är trasig så att det endast→
Läs mer

Inför höstens val. Svar om färdtjänstavgiften från de politiska partierna

Vår fråga: En resa med kollektivtrafiken inom tätorten Örebro med återresa inom 3 timmar kostar idag 80 kr för den som p g a sin funktionsnedsättning måste åka färdtjänst medan andra som kan åka stadsbuss får betala 20 kr. När tänker Örebro kommuns politiker rätta till detta uppenbara brott mot den FN-konvention som Sverige ratificerade→
Läs mer

Tidigare nyheter