• DHR Örebroavdelning

  • DHR Örebroavdelning

  • DHR Örebroavdelning

En eldsjäl har gått ur tiden!

  Vår DHR-avdelning har sorg. Frank Lundin som varit vår ordförande under många år finns inte bland oss längre. Efter flera års sjukdom avled han den 13 maj på Adolfsbergshemmet i Örebro efter att i lugn och ro kunnat ta farväl av sina anhöriga. Förutom engagemanget i vår DHR-avdelning och i DHR-distriktet så har Frank→
Läs mer

DHR-avdelningen och Coronaviruset

Vi i DHR Örebroavdelning har valt att ställa in alla sociala aktiviteter (Café, Soppluncher och Medlemsmöten) i vår lokal fram till sommaren. Anledningen är givetvis att vi vill förhindra spridningen av Corona-viruset bland våra medlemmar som ofta tillhör riskgrupperna. Vår expedition är bemannad på onsdagar kl 10.00 -12.00. Tel 019-13 89 22 (Telefonsvarare när expeditionen→
Läs mer

P4 Örebro om särskild skatt för hjälpmedelsanvändare?

Region Örebro län har nu beslutat att införa en särskild abonnemangsavgift för alla som har förskrivits ett hjälpmedel av regionens tjänstemän. I samband med sammanträdet i regionfullmäktige intervjuades vår ordförande i P4 Örebro. Här kan du lyssna på intervjun i P4 Örebro Läs mer om abonnemangsavgift på hjälpmedel.
Läs mer

En pionjär har gått ur tiden.

Den 16 september avled Olle Linnman Örebro i en ålder av 73 år. Olle föddes 1946 i Kopparberg men kom som barn att bo och gå i skola på Eugeniahemmet i Stockholm. På den tiden fanns det inga möjligheter för barn med stora rörelsenedsättningar att gå i skola på hemorten utan de som ansågs behöva→
Läs mer

Avskaffat högkostnadstak drabbar de mest färdtjänstberoende mycket hårt!

Gemensam skrivelse till Programnämnd samhällsbyggnad i Örebro kommun: Örebro kommun har nu planer på att avskaffa det högkostnadsskydd för färdtjänstresor som har funnits sedan år 2009. För resor inom Örebro tätort har kostnadstaket varit 640 kr under en kalendermånad för pensionärer och personer som saknar jobb. Motsvarande tak idag i några jämförbara större kommuner är:→
Läs mer

Unikt förslag om abonnemang på hjälpmedel bör hamna i papperskorgen!

Inom Region Örebro län har personer med funktionsnedsättningar fram till nu i stort sett varit befriade från avgifter vid förskrivning av personliga hjälpmedel från Centrum för Hjälpmedel, Syncentralen och Audiologiska kliniken. Vi är väl medvetna om att man i andra regioner redan tidigare infört olika typer av avgifter som tas ut i samband med förskrivningen.→
Läs mer

Nu kan du beställa din färdtjänstresa via app eller webbplats.

I Länstrafikens nya app kan du själv boka din färdtjänstresa utan att behöva sitta i en telefonkö. Detta kan du göra när som helst på dygnet och du kan enkelt hålla koll på ditt resande. Appen laddas ner i Appstore eller Playbutik: sök efter Serviceresor. Du kan också boka dina resor på webben via serviceresor.regionorebrolan.se.  →
Läs mer

Tidigare nyheter