• DHR Örebroavdelning

  • DHR Örebroavdelning

  • DHR Örebroavdelning

Begränsad mjukstart

På grund av att Corona-smittan nu ökar igen har vi valt att ställa in de planerade lättluncherna i vår lokal under oktober och november månad. Se vårt kalendarium!  
Läs mer

Vi mjukstartar igen!

Den aktuella pandemin har fått till följd att våra sociala aktiviteter helt har legat nere under våren och sommaren. Nu tänker vi försöka oss på en mycket begränsad trivselverksamhet med reservation för att även dessa aktiviteter kan komma att ställas in om Corona-läget förvärras. Se vårt kalendarium!
Läs mer

En eldsjäl har gått ur tiden!

  Vår DHR-avdelning har sorg. Frank Lundin som varit vår ordförande under många år finns inte bland oss längre. Efter flera års sjukdom avled han den 13 maj på Adolfsbergshemmet i Örebro efter att i lugn och ro kunnat ta farväl av sina anhöriga. Förutom engagemanget i vår DHR-avdelning och i DHR-distriktet så har Frank→
Läs mer

DHR-avdelningen och Coronaviruset

Vi i DHR Örebroavdelning har valt att ställa in alla sociala aktiviteter (Café, Soppluncher och Medlemsmöten) i vår lokal fram till sommaren. Anledningen är givetvis att vi vill förhindra spridningen av Corona-viruset bland våra medlemmar som ofta tillhör riskgrupperna. Vår expedition är bemannad på onsdagar kl 10.00 -12.00. Tel 019-13 89 22 (Telefonsvarare när expeditionen→
Läs mer

P4 Örebro om särskild skatt för hjälpmedelsanvändare?

Region Örebro län har nu beslutat att införa en särskild abonnemangsavgift för alla som har förskrivits ett hjälpmedel av regionens tjänstemän. I samband med sammanträdet i regionfullmäktige intervjuades vår ordförande i P4 Örebro. Här kan du lyssna på intervjun i P4 Örebro Läs mer om abonnemangsavgift på hjälpmedel.
Läs mer

En pionjär har gått ur tiden.

Den 16 september 2019 avled Olle Linnman Örebro i en ålder av 73 år. Olle föddes 1946 i Kopparberg men kom som barn att bo och gå i skola på Eugeniahemmet i Stockholm. På den tiden fanns det inga möjligheter för barn med stora rörelsenedsättningar att gå i skola på hemorten utan de som ansågs→
Läs mer

Avskaffat högkostnadstak drabbar de mest färdtjänstberoende mycket hårt!

Gemensam skrivelse till Programnämnd samhällsbyggnad i Örebro kommun: Örebro kommun har nu planer på att avskaffa det högkostnadsskydd för färdtjänstresor som har funnits sedan år 2009. För resor inom Örebro tätort har kostnadstaket varit 640 kr under en kalendermånad för pensionärer och personer som saknar jobb. Motsvarande tak idag i några jämförbara större kommuner är:→
Läs mer

Tidigare nyheter