• DHR Örebroavdelning

  • DHR Örebroavdelning

  • DHR Örebroavdelning

P4 Örebro om särskild skatt för hjälpmedelsanvändare?

Region Örebro län har nu beslutat att införa en särskild abonnemangsavgift för alla som har förskrivits ett hjälpmedel av regionens tjänstemän. I samband med sammanträdet i regionfullmäktige intervjuades vår ordförande i P4 Örebro. Här kan du lyssna på intervjun i P4 Örebro Läs mer om abonnemangsavgift på hjälpmedel.
Läs mer

En pionjär har gått ur tiden.

Den 16 september avled Olle Linnman Örebro i en ålder av 73 år. Olle föddes 1946 i Kopparberg men kom som barn att bo och gå i skola på Eugeniahemmet i Stockholm. På den tiden fanns det inga möjligheter för barn med stora rörelsenedsättningar att gå i skola på hemorten utan de som ansågs behöva→
Läs mer

Avskaffat högkostnadstak drabbar de mest färdtjänstberoende mycket hårt!

Gemensam skrivelse till Programnämnd samhällsbyggnad i Örebro kommun: Örebro kommun har nu planer på att avskaffa det högkostnadsskydd för färdtjänstresor som har funnits sedan år 2009. För resor inom Örebro tätort har kostnadstaket varit 640 kr under en kalendermånad för pensionärer och personer som saknar jobb. Motsvarande tak idag i några jämförbara större kommuner är:→
Läs mer

Unikt förslag om abonnemang på hjälpmedel bör hamna i papperskorgen!

Inom Region Örebro län har personer med funktionsnedsättningar fram till nu i stort sett varit befriade från avgifter vid förskrivning av personliga hjälpmedel från Centrum för Hjälpmedel, Syncentralen och Audiologiska kliniken. Vi är väl medvetna om att man i andra regioner redan tidigare infört olika typer av avgifter som tas ut i samband med förskrivningen.→
Läs mer

Nu kan du beställa din färdtjänstresa via app eller webbplats.

I Länstrafikens nya app kan du själv boka din färdtjänstresa utan att behöva sitta i en telefonkö. Detta kan du göra när som helst på dygnet och du kan enkelt hålla koll på ditt resande. Appen laddas ner i Appstore eller Playbutik: sök efter Serviceresor. Du kan också boka dina resor på webben via serviceresor.regionorebrolan.se.  →
Läs mer

Örebro och Kumla kommuner ville inte ha statsbidrag för högre dagersättning till personer som jobbar inom daglig verksamhet.

Under år 2018 kunde alla landets kommuner söka ett riktat statsbidrag som syftade till en höjning av habiliteringsersättningen dvs den ”lön” som man kan få om man jobbar inom kommunernas dagliga verksamhet. Av någon anledning avstod Kumla kommun helt från att söka detta statsbidrag medan Örebro kommun bara sökte en del (2 100 000 kr)→
Läs mer

Färdtjänstens trappklättrartjänst – ett sätt att förhindra ofrivillig husarrest.

De allra flesta som har ett färdtjänsttillstånd har en rörelsenedsättning som gör det svårt att ta sig ombord på bussar eller tåg där det finns nivåskillnader i form av trappsteg. Det är därför anmärkningsvärt att bara en procent (ca 100 av 10 000) av färdtjänstresenärerna i Örebro län har fått ett särskilt tillstånd till att→
Läs mer

Tidigare nyheter