Örebroavdelningen

Styrelsen 2021 – 2022

Christer

Johansson

Ordförande

070-602 50 12

Maila mig

Inge

Andersson

Vice ordförande

070-899 95 80

Maila mig

Ing-Marie

Wessén

Sekreterare

072-737 48 48

Maila mig

Sven-Peter

Sörensson

Kassör

070-918 43 00

Maila mig

Mary-Anne

Gustavsson

Styrelseledamot

073-610 33 52

Maila mig

Chrille

Johansson

Styrelseledamot

070-652 46 63

Maila mig

Rune

Wallinder

Styrelseledamot

070-538 02 46

Maila mig

Kansli – Föreningslokal

Vårt kansli är bemannat onsdagar mellan kl 10.00 och 12.00. Gör ett besök hos oss på Drottninggatan 47 eller ring 019-13 89 22.

På andra tider kan du nå vår ordförande på telefon 070-602 50 12

I vår föreningslokal i centrala Örebro kan vi träffas för mindre möten och trevlig samvaro.

Valberedningen

Valberedning för en avdelning väljs av ordinarie årsmöte. Valberedningen ska föreslå ledamöter till följande poster inom avdelningen och presentera dem på årsmötet:

  • Styrelsen
  • Suppleanter till styrelsen
  • Revisorer
  • Suppleanter till revisorer

Detta år ingår följande medlemmar i valberedningen:

Lena Johansson,         Tel 070-677 38 99
E-post
[email protected]

Vivi-Anne Lundström, Tel 072-744 00 91
E-post
[email protected]

Hör av dig till någon i valberedningen om du själv, eller någon som du känner, är intresserad av att delta i styrelsearbetet.

Årsmöte

Årsmötet är avdelningens högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte ska hållas före mars månads utgång. Dag tid och plats för ordinarie årsmöte ska skriftligen meddelas DHR-avdelningens medlemmar senast en månad före dagen för mötet.

Vid årsmötet behandlas bl a styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut och beslut tas om ansvarsfrihet för styrelsen. Vid mötet väljs även en ny styrelse.

Årsmötet år 2021 ägde rum lördagen den 27 mars kl. 14.00 -16.30.Läs Verksamhetsberättelsen för DHR-avdelningen År 2020

År 2020