Örebroavdelningen

Nyheter

Information om beställning av färdtjänstresor via app och webb

Passa på och lär dig hur du kan använda Länstrafikens app och webb för att slippa sitta i telefonkö när du beställer färdtjänstresor.

Många Örebroare hyllade Flextrafiken.

Ett hundratal äldre Örebroare samlades på Stortorget

Vid manifestationen mot nedläggningen av Flextrafiken i Örebro lördagen den 30 oktober deltog över hundra äldre personer som var mycket upprörda över kommunledningens beslut.

Representanter för flera funktionsrätts- och pensionärsorganisationer talade.

Lyssna till talen vid manifestationen på Rogers hörna, en podd med Roger Alexandersson.

Manifestationen bevakades på ett bra sätt av flera lokala medier, exempelvis:

Nerikes Allehanda (E-tidning)

Nerikes Allehanda (Webb)

Sveriges Television

Sveriges Radio P4 Örebro

Gemensam manifestation för att behålla Flextrafiken i Örebro.

Ladda ner, skriv ut och sprid denna affisch!

Tillgängliga platser på Örebro Hockeys hemmamatcher

Inför SHL-säsongen 2021/22 har DHR Örebroavdelning abonnerat på 2 sittplatser och 1 rullstolsplats på Behrn Arena. Tidigare år har i stort sett alla sittplatser och rullstolsplatser varit bokade långt innan matchdagen. Detta har medfört att det har varit nästan omöjligt att köpa en lösbiljett för en sittplats eller rullstolsplats till en speciell match.

Eftersom Ishockeyhallen vid Behrn Arena är gammal så är det tyvärr mycket svårt för en person som har en rörelsenedsättning att ta sig fram till de flesta av arenans sittplatser. Dessutom är antalet rullstolsplatser alltför få.

Vi har valt ut 2 vanliga sittplatser dit man kan ta sig utan att behöva gå i några trappor alls. Till rullstolsläktaren kan man åka hiss och dit får man utan kostnad ta med sig en ledsagare.

Du som är intresserad av att kunna få se enstaka matcher med Örebro Hockey på hemmaplan till ett subventionerat pris får nu en helt ny möjlighet. Erbjudandet gäller både gamla och nytillkomna medlemmar i DHR Örebroavdelning.

Bli medlem och anmäl ditt intresse för att få ta del av detta medlemserbjudande på [email protected] eller 019-13 89 22.

Vi kommer att fördela biljetterna bland alla de medlemmar som anmäler sitt intresse. Vid matcher som många vill se kommer vi att lotta ut biljetterna.

Användning av ordet ”tillgänglig” inom Örebro kommun.

Under sommaren har det i sociala medier uppstått en diskussion om kommunens nyanlagda naturbad i Svartån det sk ”Tegelbadet” är tillgängligt eller ej.
I kommunens pressmeddelande om byggandet av det nya badet uttalade sig det ansvariga kommunalrådet Ullis Sandberg så här:

” – Det känns både bra och roligt att vi nu möjliggör för ännu en plats där örebroare kan bada. Förra årets öppning av Hästhagens bryggbad gav mycket badglädje! Det är viktigt att kunna erbjuda tillgängliga badplatser med olika karaktär.”

Ansvariga tjänstemän i Örebro kommun har medgett att varken det här nya badet eller det tidigare badet ”Hästhagens bryggbad” har kunnat byggas så att de blir tillgängliga för personer med rörelsenedsättningar. Byggandet har dock godkänts av den ansvariga politiska nämnden trots att bygget strider mot principen om Universell utformning i FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

På kommunens hemsida finns ingen som helst information om att de här nya badplatserna medvetet utestänger personer med rörelsenedsättningar. Givetvis borde det här, liksom för alla de andra 17 badplatserna som kommunen har driftansvaret för, finnas en bra tillgänglighetsbeskrivning som även beskriver om det är möjligt eller ej att bada för en person med rörelsenedsättning.

Den som exempelvis är rullstolsanvändare har rätt att i förväg kunna få veta om den aktuella badplatsen är tillgänglig och användbar för honom/henne.

Vi inom funktionshinderrörelsen upplever att ordet tillgänglig används i allt högre utsträckning i kommunens officiella dokument utan att det har något som helst samband med tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättningar. Tyvärr saknar det svenska språket ett ord som motsvarar det engelska ”Accessibility”. Om svenska språket hade haft ett sådant ord så tror jag att diskussionen om Tegelbadets brist på tillgänglighet kunnat undvikas.

Tegelbadet är definitivt inte tillgängligt och användbart (accessible) för personer med rörelsenedsättningar men det är enkelt att transportera sig till för många Örebroare. Det kanske helt enkelt var det som Ullis Sandberg menade med sitt uttalande.

Christer Johansson,
DHR-avdelningens ordförande

Från 1 april 2021 betalas alla sjukresor via faktura

Från och med den 1 april kommer egenavgiften för SJUKRESOR att debiteras resenären i efterhand med en månadsfaktura. Resor med FÄRDTJÄNST ska dock betalas direkt till chauffören precis som tidigare.

Viktigt att komma ihåg för personer med färdtjänsttillstånd:

SJUKRESA = resa till eller från vården betalas med faktura efterhand. Ingen betalning till chauffören.

FÄRDTJÄNSTRESA = alla andra resor betalas med kort eller kontant direkt till chauffören.

Kostnadsfria resor med färdtjänst till Covid-vaccination

I samband med Region Örebro läns vaccinering mot covid-19 har samhällsbyggnadsnämnden beslutat att du som resenär får möjligheten att resa kostnadsfritt till ditt vaccinationsställe från den 15 februari.

Färdtjänst

Du som har ett giltigt färdtjänsttillstånd kan resa med färdtjänstens fordon, om du inte kan ta dig till ditt vaccinationsställe på annat sätt. Boka din resa i så god tid som möjligt genom att ringa Beställningscentralen på telefonnummer 0771-92 00 00. Resor till och från vaccination ska inte bokas via app eller webb.

För att vi ska kunna utföra resorna på bästa sätt vill vi uppmana dig att undvika att resa kl. 06.30-09.00 samt 14.30-16:00, då det är många som behöver ta sig till och från skola och arbete under dessa tider.

Alla resor med Serviceresor kan inte genomföras

Länstrafiken anser numera exempelvis att resor till DAGLIG VERKSAMHET inte är lika viktiga som resor till ARBETE.

Nu gällande prioriteringsordning:

1. Resor till och från vård.

2. Resor för elever till och från skolan och fritids.

3. Färdtjänstresor till och från arbeten.

4. Färdtjänstresor för privata ärenden t.ex. resa för att handla mat, hämta medicin, besöka anhörig.

5. Resa från bostad till verksamhet t.ex. demens, rehab eller social dagverksamhet för äldre.

6. Färdtjänstresor till och från daglig verksamhet.

7. Färdtjänst där den som åker inte är skriven i vårt län utan är på besök från annat län.

8. Resa mellan bostad och kommunala boenden för personer som inte har färdtjänst.

9. Resor som är längre än 3 mil utanför länsgräns som person med funktionsnedsättning kan ansöka om.

10. Flextrafik.

11. Kompletteringstrafik/närtrafik – resor där allmän kollektivtrafik saknas.

12. Resor under skoltid- t.ex. för att åka och bada som beställs av skolpersonal.

Inte bara hemtjänst – även personlig assistans måste prioriteras

När det nu är dags att börja vaccinera mot Covid-19 talas det om att personer i riskgrupp som har hemtjänst ska prioriteras. Även hemtjänstpersonalen ska tydligen vaccineras tidigt.

Vi får inte glömma bort att det idag finns många funktionsnedsatta personer som tillhör en riskgrupp som inte har hemtjänst utan får sin hjälp av personliga assistenter.

Vi i DHR förutsätter att personer som lever med personlig assistans kommer att prioriteras lika högt som den som har hemtjänst. Detta gäller även personerna som utför assistansen