Fackskolorna utbildade tjänstemän och politiker

Alt=""

En kursverksamhet i DHR som på sin tid gav DHR ett gott rykte var Fackskolorna. Tema för dessa kurser var inom det område som var högaktuellt att öka och stärka kunskapen i. Kursernas målgrupper var tjänstemän inom aktuellt område i kommuner och i regionen (landstinget) och aktiva DHR medlemmar.

Veckokursens syfte var erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan tjänstemän, politiker och DHR-are för utveckling inom olika områden som hade betydelse för oss medlemmar: hjälpmedel, färdtjänst, boende och hemtjänst med flera områden.

Den årliga Fackskolan var efterfrågad och fyllde verkligen sin funktion. Som mycken annan verksamhet i organisationerna upphörde den på grund av brist på ekonomi.

Men i mina tillbakablickar i DHR är Fackskolorna det jag gärna ser tillbaka på med glädje och stolthet.

/ Birgitta Andersson

Al=t""

Guldkant på födelsedagen

En bekant till mig är aktiv i den lokala DHR-avdelningen. Hon berättade...

Läs mer
Alt=""

Rättvisa, jämlikhet och allas lika värde

DHR har betytt oerhört mycket för min syn på rättvisa, jämlikhet och...

Läs mer
Alt=""

”Visst kan du”

När elrullstolen var i sin linda bjöd vi in en man från...

Läs mer