Rättvisa, jämlikhet och allas lika värde

Alt=""

DHR har betytt oerhört mycket för min syn på rättvisa, jämlikhet och alla människors lika värde. Jag blev medlem i DHR, sedan en person som mist sin arm vid en arbetsplatsolycka på sitt företag ville bilda en DHR-förening i Höganäs och ville ha med mig i styrelsen. Jag hade då engagerat mig i tillgänglighetsfrågor i mitt riksdagsarbete.

Genom vårt lokala DHR-engagemang har vi kunnat påverka livsmiljön för personer med funktionsnedsättning i vår kommun på ett mycket påtagligt sätt. Bland annat genom DHR Höganäsavdelnings konkreta påverkan på tillgängligheten genom arbetet i Kommunala Funktionshinderrådet.

Vi har också inrättat ett Tillgänglighetspris som årligen delas ut till personer/verksamheter som utgör föredömen i tillgänglighetsarbetet. I år delades priset ut till deltagarna i Daglig verksamhet i Höganäs kommuns funktionsstödsverksamhet.

/ Bengt Silvferstrand, ordförande i DHR Höganäsavdelning

Al=t""

Guldkant på födelsedagen

En bekant till mig är aktiv i den lokala DHR-avdelningen. Hon berättade...

Läs mer
Alt=""

”Visst kan du”

När elrullstolen var i sin linda bjöd vi in en man från...

Läs mer
Alt=""

Fackskolorna utbildade tjänstemän och politiker

En kursverksamhet i DHR som på sin tid gav DHR ett gott...

Läs mer