Mitt skrivande blev min livlina

Jag är född och uppvuxen på Västkusten, närmare bestämt Lyckorna, Ljungskile. Jag var 15 år och gick i årskurs 9 när olyckan satte stopp för mina livsplaner. Som ung hade jag naturligtvis framtidsdrömmar, drömmar om studier och kanske utlandsvistelse. Det kom på kant när jag råkade ut för en olyckshändelse och nackskada som ledde till svår invalidisering. Det kändes som att hela livet rasade samman, dessutom fick jag inte adekvat vård och valsade runt i en labyrint utan något resultat. Det tog mig 10 år att komma upp till ytan efter att varit sängbunden under hela 90-talet till följd av nackskadan.

Efter år av kämpande för rätt vård började jag se ljusglimtar och framtiden an men sedan kom ånyo en nedbrytande spiral av felbehandlingar och nya sjukdomar. Tyvärr har man som funktionshindrad ofta svårt att få nya aktuella sjukdomar behandlade då symtom från dessa ofta felaktigt relateras till funktionshindret.

I dag 30 år senare sitter jag i rullstol och är helt beroende av personlig assistans. Men sedan två år tillbaka har jag blivit av med min rätt till personlig assistans så nu får jag helt förlita mig på att min gamla mor orkar sköta mina ADL-behov (Aktiviteter i Dagliga Livet).

Mitt i allt detta mörker av sjukdomar, felbehandlingar och avslag griper jag tag i min livlina –mitt skrivande. Jag bara måste få ur mig mina upplevelser inom vårdapparaten även om det bitvis kan vara påfrestande att utlämna sina innersta känslor. Samtidigt tycker jag att det ger en text styrka och närvaro.

Tanken på att skriva en bok höll på att stanna vid en utopi när arbetsterapeuten nekade mig det hjälpmedel jag behövde som skulle hjälpa mig till ett självständigt skrivande. Då kom min personliga assistent på en lösning av problemet. Hon dubbelkopplade en dator så jag kunde diktera åt henne samtidigt som jag såg texten.

Blodet av ett lamm utan fel och lyte
Boken heter ”Blodet av ett lamm utan fel och lyte”. Berättelsen är självbiografisk till stor del. Min vision är att boken ska bli en ögonöppnare. Den riktar sig till alla som har ett intresse för mänskliga rättigheter, social rättvisa, såväl friska som sjuka och funktionshindrade men också till personal inom vård och omsorg.

Eftersom den är både en medicinsk thriller och dessutom har övernaturliga spänningsmoment där blodsugare tar sig in i bokkaraktärernas liv via Facebook riktar den sig även till yngre läsare och fantasyälskare. Romanen tar också upp problematiken hur lätt det är för funktionshindrade ensamstående kvinnor att falla offer och bli utnyttjade via nätet.

Som en följdreaktion på boken hoppas jag att den negativa attityden mot funktionsnedsättningar ändras och att istället medvetenheten och kunskapen ökar hos både myndigheter och allmänheten om vad funktionshinder innebär. Jag har ofta hört kommentarer om självbiografiska texter, att de inte är av allmänintresse. Men är inte den lilla människan en del av något större?

En dröm som jag fortfarande har kvar är att funktionshindrade ska kunna leva sina liv på samma villkor som icke funktionshindrade. Ett samhälle där alla behövs. Där alla får plats, även om man befinner sig utanför boxen.

/ Linda Garbén

Al=t""

Guldkant på födelsedagen

En bekant till mig är aktiv i den lokala DHR-avdelningen. Hon berättade...

Läs mer
Alt=""

Rättvisa, jämlikhet och allas lika värde

DHR har betytt oerhört mycket för min syn på rättvisa, jämlikhet och...

Läs mer
Alt=""

”Visst kan du”

När elrullstolen var i sin linda bjöd vi in en man från...

Läs mer