I Jönköpings län bildades en länskommitté den 23 januari 1971.

Vid DHR-kongressen i Göteborg 1974 beslutades att inrätta distrikt.

Vårt distrikt skulle benämnas DHR Jönköpings läns distrikt.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Text: Webmaster