Jönköpings län

Historia

Vid midsommarhelgen 1923 bildades en kamratförening vid Vanföreanstalten i Göteborg. Föreningen fick namnet Kamratföreningen De Vanföras Väl – KDVV.

Denna förening blev efterhand en intresseförening och medlemmarna engagerade sig i samhällsfrågor. Det tillkom liknande föreningar i Stockholm, Helsingborg och Malmö. Efter några år bildades De Vanföras Riksorganisation – DVR.

Avdelningar bildades i hela landet. I Jönköpings län tillkom avdelning i Jönköping 1947 och Sävsjö 1948. En avdelning bildades några år tidigare i Mariannleund men lades ner under 1950-talet.

1949 indelades landet i fyra distrikt och ombudsmän tillsattes. Vårt län kom att tillhöra Västra distriktet med expedition i Göteborg. Efter ett 20-tal år hade förbundet, som nu kallades De Handikappades Riksförbund – DHR, många medlemmar och avdelningar och en organisationsförändring var på gång. I varje län skulle en länskommitté bildas.

Sju DHR-avdelningar fanns i länet: Jönköping, Sävsjö, Nässjö, Gislaved-Värnamo, Tranås, Vetlanda och Eksjö.

I Jönköpings län bildades en länskommitté den 23 januari 1971. Vid DHR-kongressen i Göteborg 1974 beslutades att inrätta distrikt. Vårt distrikt skulle benämnas DHR Jönköpings läns distrikt.