Jönköpings län

Verksamhetsplan 2023

22 April – Årsmöte Vrigstad Wärdshus

Maj – Temadag – ny teknik – digitala verktyg Eksjö

Juni – Styrelsemöte

17 juni – 100-årsfest Fjällstugan, Jönköping

Augusti – Grillfest

Augusti – Styrelsemöte

Sept – Resa till Bingolotto

Oktober – Styrelsemöte

Nov – Temadag – hjälpmedel

Dec – Styrelsemöte

Dec – Julbord


Med reservation för ändringar.